AmaHubo 76:1

AmaHubo 76:1 ZUL59

UNkulunkulu uyaziwa kwaJuda, igama lakhe likhulu kwa-Israyeli.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share