AmaHubo 131:1

AmaHubo 131:1 ZUL59

Jehova, inhliziyo yami ayikhukhumali, amehlo ami awaziphakamisi; angingeni ezindabeni ezinkulu nasezintweni ezingahlulayo.
ZUL59: IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Share