MATTHEU 1
SSO61-SO

MATTHEU 1

1
Leloko la Jesu Kreste.
1Buka ya leloko la Jesu Kreste, mora Davida, mora Abrahama. 2Abrahama a tswala Isaaka; Isaaka a tswala Jakobo; Jakobo a tswala Juda le banababo; 3Juda a tswala Farese le Sara, ka Thamare; Farese a tswala Esrome; Esrome a tswala Arame; 4Arame a tswala Aminadabe; Aminadabe a tswala Naasone; Nasone a tswala Salmone; 5Salmone a tswala Boase, ka Rahaba; Boase a tswala Obede, ka Ruthe; Obede a tswala Jese; 6Jese a tswala morena Davida.
7Morena Davida a tswala Salome, ka mosadi wa Uria; Salomone a tswala Roboame; Roboame a tswala Abia; Abia a tswala Asa; 8Asa a tswala Josafate; Josafate a tswala Jorame; Jorame a tswala Osiase; 9Osiase a tswala Jothame; Jothame a tswala Akase; Akase a tswala Esekiase; 10Esekiase a tswala Manasse; Manasse a tswala Amone; Amone a tswala Josiase; 11Josiase a tswala Jekonia le banababo, mohla Bajuda ba iswang kgolehong Babilona.
12Jekonia a tswala Salathiele, ha setjhaba se se se isitswe Babilona; Salathiele a tswala Sorobabele; 13Sorobabele a tswala Abiude; Abiude a tswala Eliakime; Eliakime a tswala Asore; 14Asore a tswala Sadoke; Sadoke a tswala Akime; Akime a tswala Eliude; 15Eliude a tswala Eleasare; Eleasare a tswala Matthane; Matthane a tswala Jakobo; 16Jakobo a tswala Josefa, monna wa Maria eo Jesu, ya bitswang Kreste, a tswetsweng ke yena.
17Mme jwale, ho qala ka Abrahama, ho isa ho Davida, meloko yohle ke meloko e leshome le metso e mene; ho tloha ho Davida ho isa kgolehong ya Babilona, ke meloko e leshome le metso e mene; mme hape, ho tloha kgolehong ya Babilona ho isa ho Jesu Kreste, ke meloko e leshome le metso e mene.
Tswalo ya Jesu Kreste.
18Ho tswalwa ha Jesu Kreste ho tlile ka mokgwa ona: Maria, mmae, ha a lebeleditswe ke Josefa, a tshoha a emodisitswe ke matla a Moya o Halalelang, ba eso ho kopane. 19Josefa, monna wa hae, kahobane e le motho ya lokileng, mme a sa rate ho mo hobosa, a hopola ho mo lahla ka sephiring. 20Empa, eitse ha a sa hopotse teng, lengeloi la Morena la mo hlahela ka toro, la re: Josefa, mora Davida, o se ke wa tshaba ho inkela Maria, mosadi wa hao, hobane se emotsweng ke yena, ke sa Moya o Halalelang. 21O tla tswala mora, mme o tla mo rea lebitso la Jesu; hobane ke yena ya tla pholosa setjhaba sa hae dibeng tsa sona.
22Hoo hohle ho hlahile, hore ho etsahale ho boletsweng ke Morena, ka moporofeta ya itseng: 23Bonang, morwetsana o tla emola, a tswale mora, mme lebitso la hae o tla bitswa Emmanuele, ke ho re, ha ho fetolwa, Modimo o na le rona. 24Yare Josefa ha a tsoha borokong, a etsa kamoo lengeloi la Morena le mo laetseng kateng; a inkela mosadi wa hae; 25mme ha a ka a mo tseba, a eso ho belehe mora hae wa letsibolo; mme a mo rea lebitso la Jesu.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About Sesotho 1909/1961 (SO)