Mazmur 72
BIMK
72
Doa untuk raja
1Dari Salomo.
Ya Allah, ajarkanlah hukum-Mu kepada raja,
berikanlah keadilan-Mu kepada putra raja.
2Semoga ia menghakimi umat-Mu menurut hukum,
dan memperlakukan orang tertindas dengan adil.
3Kiranya negeri kami makmur dan sejahtera,
dan ada keadilan bagi seluruh bangsa.
4Semoga raja membela hak rakyat jelata,
menolong orang-orang miskin
dan menumpas penindas-penindas mereka.
5Semoga ia tetap bertahan turun-temurun
selama ada matahari dan bulan.
6Semoga ia seperti hujan yang turun di padang,
seperti hujan deras yang mengairi ladang-ladang.
7Semoga keadilan berkembang selama zamannya,
dan kemakmuran berlimpah selama bulan ada.
8Kerajaannya akan meluas dari laut ke laut,
membentang dari timur sampai ke barat. #Za. 9:10
9Penduduk padang gurun akan tunduk kepadanya
dan musuh sujud di depan kakinya.
10Raja-raja Tarsis#72:10: Tarsis: Jajahan orang Funisia yang terletak di Spanyol. dan pulau-pulau
akan membawa persembahan kepadanya.
Raja-raja Arab dan Etiopia
datang membawa upeti.
11Semua raja akan sujud di hadapannya,
segala bangsa menjadi hamba-hambanya.
12Sebab ia melepaskan orang tertindas yang tak berdaya,
dan orang miskin yang berseru kepadanya.
13Ia mengasihani orang miskin dan rakyat jelata,
dan menyelamatkan hidup orang yang melarat.
14Ia membebaskan mereka dari penindasan dan kekerasan,
sebab hidup mereka sangat berharga baginya.
15Hiduplah baginda raja!
Semoga kepadanya dipersembahkan emas dari Arab.
Semoga ia didoakan setiap waktu
dan direstui selalu.
16Semoga gandum melimpah di seluruh negeri,
dan bukit-bukitnya penuh dengan hasil bumi.
Semoga tanahnya subur seperti Pegunungan Libanon,
dan penduduk kotanya bertambah seperti rumput di padang.
17Semoga nama raja dikenang selama-lamanya,
dan kemasyhurannya bertambah selama matahari ada.
Semoga bangsa-bangsa minta diberkati seperti dia,
dan semua orang menyebut dia berbahagia.
18Terpujilah Tuhan, Allah Israel!
Hanya Dia yang melakukan hal-hal yang mengagumkan.
19Terpujilah nama-Nya yang agung selama-lamanya;
semoga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya!
Jadilah demikian. Amin!
20Sekian doa-doa Daud, anak Isai.
Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini © 1985, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab IndonesiaLearn More About Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini