YouVersion Logo
Search Icon

Máté 1

1
Jézus Krisztus származása
Lk 3,23-38
1Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről szóló könyv.
2Ábrahám nemzette Izsákot,
Izsák nemzette Jákóbot,
Jákób nemzette Júdát és testvéreit.
3Júda nemzette Fáreszt és Zerahot Támártól,
Fáresz nemzette Heszrónt,
Heszrón nemzette Arámot.
4Arám nemzette Aminádábot,
Aminádáb nemzette Nahsont,
Nahson nemzette Szalmónt.
5Szalmón nemzette Boázt Ráhábtól,
Boáz nemzette Obédet Ruthtól,
Obéd nemzette Isait.
6Isai nemzette Dávid királyt.
Dávid király nemzette Salamont Úriás feleségétől.
7Salamon nemzette Roboámot,
Roboám nemzette Abijját,
Abijja nemzette Ászát.
8Ásza nemzette Jósafátot,
Jósafát nemzette Jórámot,
Jórám nemzette Uzziást.
9Uzziás nemzette Jótámot,
Jótám nemzette Áházt,
Áház nemzette Ezékiást.
10Ezékiás nemzette Manassét,
Manassé nemzette Ámónt,
Ámón nemzette Jósiást.
11Jósiás nemzette Jekonjást és testvéreit a babiloni fogságravitelkor.
12A babiloni fogságravitel után pedig
Jekonjás nemzette Sealtiélt,
Sealtiél nemzette Zerubbábelt.
13Zerubbábel nemzette Abihudot,
Abihud nemzette Eljákimot,
Eljákim nemzette Azzurt.
14Azzur nemzette Cádókot,
Cádók nemzette Jákint,
Jákin nemzette Elihudot.
15Elihud nemzette Eleázárt,
Eleázár nemzette Mattánt,
Mattán nemzette Jákóbot.
16Jákób nemzette Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek.
17Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, Dávidtól a babiloni fogságravitelig tizennégy nemzetség, a babiloni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.
Jézus Krisztus születése
18Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária, aki József jegyese volt, egybekelésük előtt viselős lett a Szentlélektől. 19József, a férje, igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, titokban akarta őt elbocsátani.
20Mikor pedig ezeket magában elgondolta, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. 21Fiat fog majd szülni, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.“
22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: 23„Íme, a szűz méhében fogan, és fiat szül, és Immánuelnek fogják nevezni“ – ami azt jelenti: Velünk az Isten.
24József pedig álmából felserkenve úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, 25és nem érintette addig, amíg meg nem szülte elsőszülött fiát, akit Jézusnak nevezett el.

Currently Selected:

Máté 1: EIV

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy