Juan 1
IGB

Juan 1

1
1Te táepanirawa'i tamutu, tatiari'ikenepa'i eta Echéjirirukawa, mákani Echéjirirukawa'i makachaneipa'i ema Viya, émakene'i ema Viya. 2Ema makachaneipa'i ema Viya te táepaninewa. 3Taye'e eta Echéjirirukawa tatiari'ipa'i tamutu eta tatiari'ikeneana'i, tamutu eta tatiari'ikeneana, tájina máejekeruina'ini, nájinaware apanaina'ini náepiyaka'ini eta tatiari'ikeneana. 4Émaichu'iware tikaitareka'avi'i viti achaneana. Émaichuware tinákapa te viáchanewana eta tamika'u eta vítaresira'i. 5Eta juka tijara'i tijanunuka te timapikuana, tási'a eta timapikuana wa'i tarata'a'ini takaema'a'ini.
6Matiari'iware ema achane tikaijare'i Juan, mawanekapa ema Viya 7Ema títametarekayare'i, apaesa maimereka eta jára'i, apaesa namutu nasuapa eta maichakeneana'i. 8Ema Juan, wa'i émaina'ini eta tijara'i, éma'isera timerekayare'i eta tijara'i. 9Eta yátupikene'i tijara'i timikaucha'i namutu ena achaneana tiavi'ana'i te juka apake'e.
10Émaichu'ineni ema Echéjirirukawa matiari'ikenepa'i ani te apake'e, tási'a, émaichu'i ema Viya tepiyaka'i eta apake'e makachane'i ema Echéjirirukawa, nákaini tiavi'ana'i te apake'e wa'i naimati'ini. 11Títeka'i, tiúkupaika'i te juka apake'e, wá'isera najakapa'ini. 12Énasera nákani tijachapana'i, tási'a nasuapa'i ema, maijaraka'i, maimikacheracha'i eta yátupikene'i machichanaveana'i ema Viya. 13Tási'a ena machichanaveana'i ema Viya, éma'i tinerejika'avi'i. Wa'i étaparakaina'i eta nakachichaira'avi'i ena tikachicha'aviana.
14Émaichu'ineni ema Echéjirirukawa, tépiyakawapa ajaira'i, tási'ia tikachane'avipa viye'e viti, tási'a vima'a'i eta majaraiwa, majachapakene'i me Maiya, táicha makarichu'i machicha, tetavikawa'i eta yátupikenera'i maemunaraiwa'i. 15Ema Juan, tímereucha'i ema, maka'e'i “Ema'i ema maka, ema nichakene'i nuti te nuka'enapa, marajapainapa ema tekene'apa'i nuye'e nuti, émasera ichapepanapa eta makapika'uira'i, taicha ema'i mainapure'i nuye'e nuti.” 16Tetavikawa'i eta yátupikenera'i maemunaraiwa'i, vijachapa'i vimutu eta vijarakasiana taye'e eta apana vijarakasiana, 17taicha eta wanairipi émara tinaka'i ema Moisés. Yátupikenera'i maemunaraiwa'i ema Jesucristo. 18Yátupikene, nájina náimati'ini eta máima'i ema Viya, makarichukene ema Machicha, émaichu'ineni ema Viya kachanekakana'i ema Maiya, éma'i tímimaticha'avi'i ema Maiya.
Ema Juan Tíkachasirikara'i maimereuchapa ema Jesucristo
(Mt 3.11-12; Mc 1.7-8; Lc 3.15-17)
19Etara eta juka mametarapi'i ema Juan, naye'e ena tuparairukana tikawasana'i te Jerusalén, te nawanekapa ena náewanachana, nayanaucha ema Juan. Eta nayaserepana, najá'a'ipuka ema. 20Ema matupiruwapa eta majikapirawaka'i:
–Wá'isera nútina ema tikaijare Cristo.
21Nápechawarepa nayasereka:
–¿Nája'avisika píti? ¿Pítipuka ema Profeta Elías?
Ema Juan majikapawarepa:
–Wa'i nútina.
Nápechawarepa nayasereka:
–Tási'a ¿Pítipapuka ema apana profeta vikuchapakene'i?
Émasera májikapawarepa:
–Wa'i nútina.
22Náichawarepa:
–¿Nája'avikenesika píti? Pimetaka'avichucha nája'avipuka píti. Viwara'a véchayare, apaesa vimetakawaka ena tiwaneka'aviana'i. 23Ema Juan májikapawarepa:
–Nuti nupiaraka'i te mawapa'ikene wama'i: ‘Etserereaka eta mache'u ema Viya’, taicha taka'e'i eta maechejisi'akene'i ema profeta Isaías.
24Ena wanairukana'i naye'e ena fariséuana. Ena techejirikawanaya'i maye'e ema Juan, 25nayaserekapa:
–Te wa'ipuka pítina'ini ema Cristo, wa'iware pítina'ini ema profeta Elías, wá'iware pítina'ini ema apana profeta, ¿tája'asika takayema'i eta píkachasirika'i?
26Ema Juan májikapawakapa:
–Nuti níkachasika'e'i te une, matiari'ipasera puiti te vitaraku. Étisera wa'i ímati'ini 27tási'a ema títekapaya te nekene nuye'e núti. Nuti wáipaine'i nákaemuñawaima'i nuvejuchupewacha eta maeparupewa.
28Eta mávi'a'i ema Juan, eta máikachasirisine'i eta te tikaijare Betania, te apachara eta kajakure Jordán.
Ema Jesús éma'i ema Cordero maye'e ema Viya
29Te apanapa sache, máima'apa ema Juan eta mapauchirapaipa'i ema Jesús. Taka'e, máichawakapa ena achaneana: “¡Íma'a, márajapa ema Wanairuka me Viya. Ema, tikaepa'ayare eta vipekaturana te juka apake'e! 30Émara ema maka ema néchejisi'akene'i eta eye'e kape juka: ‘Nuti nínapuka'i maye'e ema, émasera matiari'ikeneipa'i eta akane, májinanuicha'a'i nuti. Eta taka'e, tipikauchakarepana'i eta nuye'e.’ 31Núti'ipa néchejisi'a'i ema, wícha'asera nímati'ini. Numetaka'isera ena israelítana eta nakaikachasiraina, apaesa natsekawa'i eta najakapiraina ema te jákani máimerekawapa.”
32Ema Juan maimereuchawarepa: “Níma'apa ema Machanewa Viya eta máukupaisira'i te anuma, takutipaine eta paluma, masiapa'akapa ema Jesús. 33Nuti wicha'aware nimati'ini nája'a'ipuka ema, tási'asera ema tiwanekanu'i nikachasirika te une, maichanupa: ‘Te píma'a ema Machanewa Viya máukupaucha te mápusi mákani achane, pímatiya eta émaira'i ema Nuchicha.’ 34Puiti nímatipa ema. Táitusiawa numetaka'e puiti eta émaira'i ema Machicha ema Viya.”
Ena náinapuiruana máimitureana ema Jesús
35Te apanawarepa sache, ema Juan matiari'ipaware taye'e eta mávirareasa'i, énapa ena apinana máimitureana. 36Te máima'apa ema Juan, tiánuku'apaipa'i ema Jesús, máichawakapa:
–¡Íma'a, ema maena Jesús, éma'i ema, wanairuka'i me Viya!
37Ena apinana máimitureana ema Juan, eta nasamira'i eta juka, tiyanapa naé'ika'i ema Jesús. 38Ema Jesús téseniekene'awapa. Máima'apa eta naé'isirapa'i, mayaserekawakapa:
–¿Tája'a, eta etanuka'i?
Ena najikapapa:
–Tata maestro, ¿távi'a eta píkapenaiya'i?
39Ema Jesús májikapawakapa:
–Yare, íma'ayare.
Taka'e, tiyananapa naimatipa eta mávirare'i. Naítaipa'i, eta jena sache eta návi'aira'i eta maye'e, taicha las kuatruipa'i sache te titekapanapa.
40Andrés máijare'i ema mapinane'i, ema tisamana'i ema Juan, ema té'ikapa'i ema Jesús, maparape ema Simón Pedro. 41Te tichawapa matiwa'i matanuka'i ema maparape Simón, taka'e máichapa:
–Víma'aipa'i ema Mesías (eta taechejiriruwa eta juka taka'e'i ema Cristo).
42Taka'e, ema Andrés mámapa ema Simón te mávi'a'i ema Jesús, te máima'apa ema Jesús máichapa:
–Piti Simón, machicha ema Juan, nútisera nítsiwachaya eta píjare, níjarechaviya Cefas eta (taechejiriruwa: Pedro).
Ema Jesús máichu'apa ema Felipe émapa ema Natanael
43Te apanapa sache, ema Jesús tiyanawarepa te tinapaika te Galilea. Ánaki makainunapa ema Felipe. Tási'a, máichapa:
–Yare, pé'ikanu.
44Ema maka Felipe, eta máwasa'i, eta awasare tikaijare Betsaida, étaichu'iware máwasa'i ema Andrés émapa ema Pedro. 45Ema Felipe tiyanapa matanupana'i ema Natanael, tási'a te máetupiakapa, máichapa:
–Víma'aipa ema májuekeneru'i ema Moisés, émaichuware ema táechejisi'akene'i eta libro nájureana'i ena profetanaini. Ema tikaijare'i Jesús, machicha ema José, tikawasa'i te Nazaret.
46Maka'epa ema Natanael:
–Wáipaine'i tiuchukaima'i, tiuri taye'e eta Nazaret.
Ema Felipe májikapawarepa:
–Yare apaesa pitsamareka.
47Te náitekapauchapa, ema Jesús máimararakaipa ema Natanael, maka'epa:
–Tétavikawa'i táuriwa'i eta pítaresira'i. Yátupikenevi israelita. Wa'i pítuka piwayuareka.
48Ema Natanael mayaserekapa:
–¿Távi'a pímatinenu'i?
Ema Jesús májikapapa:
–Nímativi'i te wícha'a máetupiakavi'ini ema Felipe, eta máichuiraviyare'i, te piávi'aipa te tápeku eta yukuki higo.
49Ema Natanael máichapa:
–Maestro, ¡píti'ipa yátupikene Machicha ema Viya, pítira yátupikene Rey-vi'i viye'e viti israelítana!
50Ema Jesús majikapapa:
–¿Pisuapanu'i étachuchasera eta juka níchiravi'i eta nímairavi'i te tápeku eta yukuki? Píma'ayarewa eta apana tiáramikareanapana taye'e eta juka.
51Tási'a, ema Jesús máichawakapa:
–Eti íma'ayare eta anuma téjiakayare, énapa ena ángeleana tiúkupauchanuanayare nuti Manerejirunu'i ema Viya.

Nuevo Testamento Ignaciano © Sociedad Bíblica Boliviana, 2004.

Learn More About Táurinakene máechejiriruwa’i ema Viya tikaijare