Հռոմեացիներին 8:35

Հռոմեացիներին 8:35 ՆՎԱԱ

Արդ Քրիստոսի սիրուց մեզ ո՞վ կբաժանի. տառապա՞նքը, նեղությո՞ւնը, հալածա՞նքը, սո՞վը, մերկությո՞ւնը, վտա՞նգը, սո՞ւրը։
ՆՎԱԱ: Նոր վերանայված Արարատ Աստվածաշունչ
Share

Հռոմեացիներին 8:35

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.