YouVersion Logo
Search Icon

Մատթեոս 6:12, 14-15

Մատթեոս 6:12 ՆՎԱԱ

Եվ ների՛ր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին։

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy