Første Mosebok 1
BGO_HVER

Første Mosebok 1

1
Skapelsen
1-2I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var ikke formet, og det var tomt og mørkt. Guds Ånd svevde over vannflatene.
3-5Gud sa: «Bli lys!» Da ble det lys. Gud så dette lyset, og Han likte det. Så skilte Gud lyset fra mørket. Gud kalte lyset for dag, og mørket kalte Han natt. Det ble kveld, og det ble morgen den første dagen.
6-8Gud sa: «Det skal bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann.» Så gjorde Gud hvelvingen og skilte vannene som var under hvelvingen fra vannene som var over hvelvingen. Og det ble slik. Og Gud kalte hvelvingen himmel.
9-10Det ble kveld, og det ble morgen den andre dagen. Gud sa: «La vannet samles på ett sted, og det tørre land bli synlig.» Gud kalte det tørre landet for jord, og vannene kalte Han hav. Gud var fornøyd med dette, og Han så at dette var bra.
11-13Så sa Gud: «La det vokse fram gress på Jorden og frukttrær og planter som sprer seg med frø.» Så vokste det opp all slags gress og planter. Gud var fornøyd. Det ble kveld, og det ble morgen den tredje dagen.
14-15Gud sa: «La det bli lys på himmelen som kan skille dag og natt. Lysene skal styre årstider, dager og år. De skal gi lys på jorden.»
16Så gjorde Gud et stort lys for å lyse om dagen og et lite lys for å lyse om natten Deretter dannet Han stjernene.
17-19Disse lysene skulle gi lys på jorden; både dag og natt skulle de skille lys fra mørket. Det var akkurat slik Gud ville ha det. Så ble det kveld, og det ble morgen den fjerde dagen.
20-21Da sa Gud: «La det vrimle levende skapninger i vannene og fugler oppe på himmelen!» Gud skapte store sjødyr og alt det som vrimler og rører seg i vannene, og Han skapte fugler med vinger. Han skapte hver art for seg, og Gud var fornøyd.
22Gud velsignet dem og sa: «Former dere og bli mange! La det myldre både i havet og på himmelen!
23-25Det ble kveld, så ble det morgen den femte dagen. Gud sa: «La det være mange forskjellige skapninger: la jorden få husdyr, la den få krypdyr, og la den få villdyr!» Dermed ble dyrene skapt. Gud så på det Han hadde skapt, og Han var fornøyd.
26Så sa Gud: «La Oss skape mennesker så de ligner på Oss. De skal ha råderett over fiskene i havet, fuglene i luften og husdyrene. De skal få ansvar for jorden og for hvert krypdyr som rører seg på den.»
27Så skapte Gud menneskene så de lignet Ham. De fikk et vesen som lignet på Ham. Han skapte dem som mann og kvinne.
28Gud velsignet dem og sa: «Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og bruk den! Dere skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden!»
29Gud sa: «Se, Jeg har gitt dere plantene som finnes på jordens overflate. Dere skal forsyne dere og spise av dem!
30Jeg har også sørget for grønne planter til dyrene på jorden, mat å spise for hver fugl i luften og mat til hvert kryp som lever på jorden.» Alt ble slik Gud hadde sagt.
31Da Gud så på det Han hadde skapt, var Han veldig fornøyd. Han syntes det var enestående flott! Så ble det kveld og morgen den sjette dagen.

Hverdagsbibelen 2018 utgave © Hermon Forlag AS / Bibelforlaget, 2018.


Learn More About Bibelen - Guds Ord Hverdagsbibelen (Hermon Forlag)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.