YouVersion Logo
Search Icon

Matayo 1

1
Yukoo jwa Yesu
Luka 3:23-38
1Haya ni masari ya wantu wa yukoo jwa Yesu *Masiya eyekuwa jwa sindo wa haju D̯aud̯i na Iburahimu.
2Iburahimu kamuvyaa Isaka,
na Isaka kamuvyaa Yakobo.
Yakobo kamuvyaa Yud̯a na wanduguzwe.
3Yud̯a kamuvyaa Perezi na Zera. (Mama jwao ekihanigwa Tamari).
Perezi kamuvyaa Ezironi,
na Ezironi kamuvyaa Ramu.
4Ramu kamuvyaa Aminadabu,
na Aminadabu kamuvyaa Nahasoni.
Nahasoni kamuvyaa Salimoni, 5na Salimoni kamuvyaa Boazi. (Mamajwe Boazi ekihanigwa Rahabi).
Boazi kamuvyaa Obed̯i,
na Obed̯i kamuvyaa Yese. (Mamajwe Obed̯i ekihanigwa Ruti).
6Yese kamuvyaa haju D̯aud̯i,
na haju D̯aud̯i kamuvyaa Sulemani. (Mamajwe Sulemani d̯ura ewa mukaza Uria).
7Sulemani kamuvyaa Rehoboamu,
na Rehoboamu kamuvyaa Abiya.
Abiya kamuvyaa Asafi,#1:7 Asafi ni yuyo muntu mumodza eyeakihanigwa Asa.
8na Asafi kamuvyaa Yehosafati.
Yehosafati kamuvyaa Yoramu bibijwe Uzia.#1:8 Haya matsoro ya Kiyunani pia yanaweza kuwa na maana ya kwamba Yoramu kamuvyaa Uzia.
9Uzia kamuvyaa Yotamu,
na Yotamu kamuvyaa Ahazi.
Ahazi kamuvyaa Hezekia,
10na Hezekia kamuvyaa Manase.
Manase kamuvyaa Amoni,#1:10 Amoni sari ḍingine ewa ndiye Amosi.
na Amoni kamuvyaa Yosia.
11Yosia ewa bibijwe#1:11 Ambu: Yosia kamuvyaa Yekonia na wanduguzwe. Yekonia na wanduguzwe.
Aḍe Yekonia na wanduguzwe wewa wavyajwa ngera ya Wayahud̯i weyohekwa na wakipfiikwa nsi ya Babeli.
12Wayahud̯i wepfonuka na Babeli wakigala Yerusalemi,
Yekonia kamuvyaa Salatieli,
na Salatieli kamuvyaa Zerubabeli.
13Zerubabeli kamuvyaa Abihud̯i,
na Abihud̯i kamuvyaa Eliakimu.
Eliakimu kamuvyaa Azuri,
14na Azuri kamuvyaa Zad̯oki.
Zad̯oki kamuvyaa Akimu,
na Akimu kamuvyaa Eleudi.
15Eleudi kamuvyaa Elieza,
na Elieza kamuvyaa Matani.
Matani kamuvyaa Yakobo,
16na Yakobo kamuvyaa Yusufu muumewe Maria.
Na Maria ni mamajwe Yesu, huyu eyenahanwa Masiya.
17Ndookomu haya haya masari yorejweyo, ni vivyazi kumi na vine hangu ngera ya Iburahimu mumpaka ngera ya haju D̯aud̯i. Na hangu ngera ya haju D̯aud̯i mumpaka ngera ya Wayahud̯i wahekejweyo na wakinjia kukaani Babeli, viwa ni vivyazi kumi na vine. Na hangu ngera wagaliyeyo kuyawa Babeli mumpaka kuvyajwa kwa huyu Masiya, pia viwa ni vivyazi kumi na vine.
Kuvyajwa kwa Yesu Kirist̯o
Luka 2:1-7
18Kuvyajwa kwa Yesu *Kirist̯o kwiwa hidzaa: Maria, huyu adzeyeakimuvyaa Yesu ewa kamanyana na muntu eyeakihanigwa Yusufu. Ela wasidzahwaana, Maria kamiha kuchiiya na kwa nguvu za Ruhu Mudheru. 19Na kwa kwamba Yusufu muumewe Maria ewa ni muntu atsakiye kuhenda yeyo ya hachi, nkakutsaka kumuajaisa Maria. Ndookomu kahuna kumuyatsa na siri. 20Ela epfoakimamat̯a kuhenda hivi, malaika jwa Ḅwana kamut̯upukia ndohoni kamwamba, “Yusufu mwana jwa D̯aud̯i,#1:20 Mwana jwa D̯aud̯i maanaye ni mudzukuu haju D̯aud̯i. nkudzoshooge kumuhwaa Maria awe mukaziwo. Koro hi mimba eyonayo kaimiha kwa nguvu za Ruhu Mudheru. 21Maria kadzavyaa mwanamuyume nawe kudzamumpa sari, kudzamuhana Yesu.#1:21 Maana ya hiḍi hiḍi sari ni kwamba, Ḅwana anapfonya. Koro jeje kadzawapfonya wantuwe kuyawana na nabvise zao.”
22D̯ubva haya haya yonse yahendeka ili hiviḍe vya Ḅwana aneneevyo kuchiiya na kwa *nabii jwakwe vit̯imiye. 23Ewa kamba, “T̯asikiani! Mwanamuke galit̯ama kadzamiha na kadzavyaa mwanamuyume. Nao wadzamuhana Imanueli.” (Yani, “Muungu ka pfamodza naswi.”)
24D̯ubva Yusufu epfoyamuka kahenda dza viviḍe vya huyu malaika jwa Ḅwana amwambiiyevyo. Kenda kamuhwaa Maria, 25ela ntawakuonana kimwii hat̯a adzepfoakimuvyaa huyu mwana. Nae Yusufu kamumpa sari kamuhana Yesu.

Currently Selected:

Matayo 1: pkb

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy