MATHAYO 1
THK

MATHAYO 1

1
Rûrîîyo rwa Yiesû Kîrîstû
1Rûrû i ru rûrîîyo rwa Yiesû Kîrîstû wa mûciî wa Ndaundi, wa rûciaro rwa Îburaîmu.
2Îburaîmu aarî îthe wa Isaka. Isaka aarî îthe wa Njakubu, na Njakubu aarî îthe wa Njunda na aruagina. 3Njunda aarî îthe wa Peres na Sera (gina wao eetagwa Tamari). Peres aarî îthe wa Esroni, na Esroni aarî îthe wa Aramu. 4Aramu aarî îthe wa Aminandabu, na Aminandabu aarî îthe wa Naasoni. Naasoni aarî îthe wa Sarimoni, 5na Sarimoni aarî îthe wa Mboas, (gina eetagwa Raabu). Mboas aarî îthe wa Obendi (gina eetagwa Ruthu). Obendi aarî îthe wa Njesii. 6Njesii aarî îthe wa Mûnene Ndaundi.
Ndaundi baaciara Soromoni barî na mûka wa muntû eetagwa Uria. 7Soromoni aatuîka îthe wa Reoboamu, na Reoboamu aatuîka îthe wa Abiya. Abiya aarî îthe wa Asa, 8na Asa aarî îthe wa Njospati, na Njospati aarî îthe wa Njoramu. Njoramu aarî îthe wa Usia. 9Usia aarî îthe wa Njothamu, na Njothamu aarî îthe wa Aasi. Na Aasi aarî îthe wa Esekia, 10na Esekia aarî îthe wa Manase, îthe wa Amoni. Amoni aarî îthe wa Njosia. 11Njosia aaciara Njekonia na aruagina warîra Aisiraeri barî akubî kûthaamîrua Mbabironi.
12Barî Mbabironi, Njekonia aaciara Ciateeri, îthe wa Cerubabeeri. 13Cerubabeeri aarî îthe wa Abiûndi, na Abiûndi aarî îthe wa Eriakimu ûra aarî îthe wa Asoori. 14Asoori aarî îthe wa Sandoko ûra aarî îthe wa Akimû, îthe wa Eriundi. 15Eriundi aarî îthe wa Eriasa ûra aarî îthe wa Mathani, îthe wa Njakubu. 16Njakubu aarî îthe wa Njosebu, mûrûme wa Maria gina wa Yiesû Kîrîstû.
17Kwoogu cionthe ciarî nciarwa îkûmi na inya, kuuma kîrî Îburaîmu mwanka kîrî Ndaundi. Na kuuma kîrî Ndaundi mwanka rîra baathaamîîrue Mbabironi, wana cio ciarî nciarwa îkûmi na inya. Na kuuma bakûthaamîrua Mbabironi mwanka rîra Kîrîstû aaciarirwe, wana cio ciarî nciarwa îkûmi na inya.
Gûciarwa kwa Yiesû Kîrîstû
18Gûciarwa kwa Yiesû Kîrîstû gwakari ûûgû. Gina, Maria, agîkeethagua i Njosebu mbere ya bagûrana ooneka akamatîîte nda ya Kîrundu Ûmûtheru. 19N'ûntû Njosebu aarî muntû ûmwagîru aathûgaania gûtiga Maria na witho n'ûntû ateendaga kûmwira îgi. 20Njosebu waakîthûgaanagîria mantû mamu, aaroota mûraîka wa Mwathani akîaragia n'we akîmwîraga, “Njosebu wa mûciî wa Ndaundi, ûtikeegue ûguaya bwa kûthûkia Maria arî mwekûrû waku, n'ûntû nda înu arî n'yo n'ya Kîrundu Ûmûtheru. 21Agaaciara kaana ga kaîyî ûgeete Yiesû,#1:21 Na Kîîbirania, riîtwa Yiesû riugaga ‘Mwathani akoonokia’. n'ûntû n'we akoonokia antû baume meeyiani.”
22Mantû mamu monthe maakarire ûgu kaingo mantû mara maariirue i Mwathani gûkûrûkîîra kanyuani ga kîroria maûyûra, rîra augire, 23“Mwana wa mwarî akaagîa nda aciare kaana ga kaîyî geetwe Imanueri.”#Isaaya 7:14 (Riîtwa rîru rîgîtaûrwa i ta kuuga ‘Ngai arî amwe naati’.) 24Rîra Njosebu aûkire torooni, aarûtha wabûra mûraîka wa Mwathani aamwîrîîte. Aathûkia Maria arî mwekûrû wake. 25Njosebu ataamaama na mwekûrû wake mwanka aamba aaciara kaana ga kaîyî, ageeta Yiesû.

©Wycliffe Bible Translators, Inc


Learn More About Kîrîîkanîro Kîîyerû