YouVersion Logo
Search Icon

มัด​ทาย 3

3
เถง เมี่ยน เจี๋ย ววม เญย เล์ย วั้ว เต้า โย​ฮัน ฒุ่น โต์
(เป๊ย หมั่ง มา​โค 1:1-8; ลู​กา 3:1-18; โย​ฮัน 1:19-28)
1เฒี่ยง โห่ เถา, เถง เมี่ยน เจี๋ย ววม เญย เล์ย วั้ว เต้า โย​ฮัน มี่ง วั้ว ยู​เดีย เต่ย-ปูง-ฮวาง ฒุ่น โต์. 2นิ่น ก๊อง, “อ๋อย หฒุ ก๊อย เฮญี้ยว กวั่ง เม่ย บัว เญย ฒุ์ย, เหว่ย หฒุ ทิน-ฮู่ง ต้าย โหฒว เฒี้ยว กุ๊น เมี่ยน#3:2 กีก หว่า ก๊อง, ทิน-ต้อง เญย กั๊วะ. มป่า เอ๋ย เล์ย เซ ไม้ เฒ์ย ทิน-ต้อง วั้ว นอม ต๋อง. เยียม กั้น ป๊วน โซว นิ่น บัว ก๊อง, ทิน-ฮู่ง เญย กั๊วะ, มป่า มัด​ทาย เอย ยิว​ไท เมี่ยน เญย เล์ย ซิ้ม, ไม้ ก๊อง ทิน-ฮู่ง วั้ว นอม บั๋ว. เฒียน เอ๋ย เล์ย หย่า ไม้ เฒ์ย ก๊อง เหยียด นอม กั๊วะ. เอ๋ย เล์ย เซ “ทิน-ฮู่ง โหฒว เฒี้ยว กุ๊น เมี่ยน”. เญย เฒี่ยง โห่ เถา ฟัด อ๊ะ.”#มัด​ทาย 4:17; มา​โค 1:15 3โต่ว หว่า เมี่ยน, อิ​สะ​ยา, ก๊อง เญย, เซ ต้ง น้าย เต้า โย​ฮัน อ๊ะ. อิ​สะ​ยา ก๊อง,
“ม่าย ล่าน เมี่ยน เยียม เต่ย-ปูง-ฮวาง เห่ว เจี๊ยน ก๊อง,
‘อ๋อย หฒุ หลิ่ว เล์ย เฒี้ยว เญย เจ๊า.
นิ่น เญย เจ๊า อ๋อย หฒุ คอย หฒะ เญย.’”#อิ​สะ​ยา 40:3
4โย​ฮัน ฒุ เญย ลุย-โหว หล่ง ล่อ ท่อ เปยย ดั๊ด ต้าย, หย่า หล่ง ด๊บ-ฮลาง ไซ เจี๊ยน จ๊าย. นิ่น หญั่น เญย กะน้าย เซ จ๊บ-เหญ่ย เหธา หล่ม เญย เมว์ย-ต้อง.#2 ฮู่ง โต้ว 1:8 5เมี่ยน เยียม เย​ลู​ซา​เลม ฒี่ง เหธา ก๋อม ยู​เดีย แซ้ง เหธา จอ​แดน ด้าย เฮลน เหยียด ฒู้ง ห่อง หฒั่ง เญย ต๋อง, ธ้วด มี่ง ล์อ โย​ฮัน. 6นิ่น บัว เหญี่ยม นิ่น บัว เญย ฒุ์ย, โย​ฮัน ฯฒฯ เยียม วั้ว จอ​แดน ด้าย เถง นิ่น บัว เจี๋ย ววม เญย เล์ย.
7โย​ฮัน ปวัด ฟา​ลิ​สี เมี่ยน เหธา สะ​ดู​สี เมี่ยน ธั้ม เญย ต้าย ล์อ นิ่น, อ๋อย เจี๋ย ววม เญย เล์ย ฯฒฯ ก๊อง นิ่น บัว. นิ่น ก๊อง, “เม่ย บัว หน่าย ดุย นาง-โตะ เญย ป๊วน อ้า! ทิน-ฮู่ง ตี่ง ฒุ์ย #3:7 ฟาน หฒะ ก๊อง หฒุ โน์ว. เญย เฒี่ยง โห่ อ๋อย เถา. หาย เต้า ขวิน เม่ย บัว เปย๋า ดุ๊ด?#มัด​ทาย 12:34; 23:33 8เม่ย บัว โหฒว สี่ อ๋อย หฒุ ปุน ธีง เม่ย บัว ก๊อย เฮญี้ยว กวั่ง ฒุ์ย. 9หย่า ไม้ ตู๋ง เยียม เฮญี้ยว ฮนั้ม, ‘เยีย บัว ม่าย อับ​ลา​ฮัม โหฒว เยีย บัว เญย อง-ถาย.’ เยีย บั๋ว เม่ย บัว, ทิน-ฮู่ง ฒู้ง ไฮ่ เฒาะ น้าย เต๋ย หละเปย๊ย โหฒว เป๋น อับ​ลา​ฮัม เญย เฒ้ย-ฟุน.’#โย​ฮัน 8:33 10อี้ หฒั่น เบ่น เหฒียง โป๊ว, ฒู้ง อัน เจี๊ยน เดี๋ยง-กอน. หาย ติ้ว เดี๋ยง เฒี่ยง เปี๊ยว ไม้ คู้, อ๋อย หฒุ ก๋อย กวั่ง ปั๊ว โต์ว มี่ง.#มัด​ทาย 7:19; ลู​กา 3:9
11“เยีย หล่ง ววม เถง เม่ย บัว เจี๋ย เล์ย, ปุน ธีง เม่ย บัว ก๊อย เฮญี้ยว กวั่ง ฒุ์ย. มป่า เยีย ต้าย ด่าง, แอ๋ง ม่าย เต้า ฆะฮ้า ต้าย. นิ่น โหฒว เก้า โฮล เยีย. เยีย ฒู้ง ไม้ ผุย เถง นิ่น เหฮนง เฮ่. นิ่น อ๋อย หล่ง สีง ลี่ง หย่า หล่ง โต์ว เถง เม่ย บัว เจี๋ย เล์ย. 12นิ่น เญย ปั์ว นั้น เจี๊ยน กะน้าย-เธ้น, อ๋อย เฝียว เหฑ่ง นิ่น เญย เบ๊าะ เบย้า เธี้ยง หย่า เซียว นิ่น เญย เบย้า ตั๊บ ลั์ม. มป่า ธุ-เหมา นิ่น อ๋อย หล่ง เหยียด ลิ์ว ไม้ ไฮ่ ไต่ เญย โต์ว ปั๊ว เจี๊ยน.”
เย​ซู เจี๋ย ววม เญย เล์ย
(เป๊ย หมั่ง มา​โค 1:9-11; ลู​กา 3:21-22)
13วั้ว หฒั่น เย​ซู เยียม กา​ลิ​ลี มี่ง จอ​แดน ด้าย, อ๋อย โย​ฮัน เถง นิ่น เจี๋ย ววม เญย เล์ย. 14มป่า โย​ฮัน อ๋อย เย​ซู ก๊อย หฒะเอ๋ย, นิ่น ฯฒฯ ก๊อง, “หอบ หฒุ เม่ย เถง เยีย เจี๋ย เล์ย, มป่า เม่ย ต้าย ล์อ เยีย?”
15เย​ซู เตา โย​ฮัน, “เม่ย กุ๊น เถง เยีย อ๊ะ. บัว ฮนั้ง น้าย โหฒว, เซ โหฒว ตุ๊ หอบ เหฑ่ง เอย ทิน-ฮู่ง อ๋อย บัว โหฒว เญย.” โย​ฮัน ฯฒฯ เถง อ๊ะ.
16เย​ซู เจี๋ย เล์ย เยียม ววม เยี้ยด ธ้วด ต้าย วั้ว หฒั่น, ลู่ง ฯฒฯ ฆอย. เย​ซู ปวัด ทิน-ฮู่ง เญย สีง ลี่ง เหฌี่ย ต้าย ฮนั้ง เหนาะ โฆ นอ, หย่า หฑบ เจี๊ยน นิ่น. 17ม่าย เฉีย เยียม กู้ หงว่าย ลู่ง ก๊อง, “น้าย เซ เยีย เญย ตอน- ฮนั้ม. เยีย หฒะเก้ง อะเฮน้ย ไห่ นิ่น.”#ทิน เต่ย โต้ว 22:2; สีง ฑูง 2:7; อิ​สะ​ยา 42:1; มัด​ทาย 12:18; 17:5; มา​โค 1:11; ลู​กา 9:35

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy