Parallel
7
1Не съдете, да не бъдете съдени; 2Защото с каквато съдба съдите, с такваз ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, ще ви се възмери. 3И защо виждаш съчицата в окото на брата си, а гредата която е в твоето око не усещаш? 4Или как ще речеш на брата си: Остави да извадя съчицата из окото ти, а ето гредата в твоето око? 5Лицемере, извади първом гредата из своето око, и тогава щеш чисто видя да извадиш съчицата из братовото си око. 6Не давайте осветено нещо на псетата; нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си, и се обърнат та ви разкъснат. 7Просете и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. 8Защото всякой който проси приима, и който търси намира, и който хлопа, ще му се отвори. 9Има ли от вас такъв някой человек, който, ако му поиска син му хляб, той да му даде камик? 10Или, ако поиска риба, да ли ще му да змия? 11И тъй ако вие, които сте лукави, знаете да давате добри давания на чадата си, колко повече Отец ви който е на небеса, ще даде добрини на тия, които искат от него? 12И тъй, във всяко нещо, както искате да правят человеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е законът и пророците. 13Влезте през тесните врата; защото пространни са вратата и широк е пътят, който води в погибелта, и мнозина са които през тях минуват. 14Понеже тесни са вратата и стеснен е пътят който води в живот, и малцина са които ги намерват. 15Пазете се от лъжовните пророци, които идат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. 16От плодовете им ще ги познаете; бере ли се от трънки грозде, или от репеи смокини? 17Така всяко добро дърво прави добри плодове; а лошото дърво прави лоши плодове. 18Не може добро дърво да прави лоши плодове, нито лошо дърво да прави добри плодове. 19Всяко дърво което не прави добър плод отсича се и в огън се хвърля. 20И тъй от плодовете им ще ги познаете. 21Не всеки който ми казва: Господи, Господи, ще да влезе в царство небесно, но който прави волята на Отца моего, който е на небеса. 22В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи! не в твоето ли име пророкувахме, и не в твоето ли име бесове изгонихме, и не в твоето ли име много чудеса сторихме? 23И тогаз ще им обявя: Аз никога не съм ви знаял; махнете се от мене вие, които работите беззаконие. 24И тъй всеки, който слуша тези мои думи, и ги прави ще го уподобя на человек разумен, който е съзидал къщата си на камик; 25и валя дъждът, и приидоха реките, и повеяха ветровете, и нападнаха на тази къща, и не падна; защото бе основана на камик. 26И всеки който слуша тези мои думи, и не ги прави ще се уподоби на человек безумен, който съзида къщата си на пясък; 27и валя дъждът, и приидоха реките, и повеяха ветровете, и нападнаха на тази къща, и тя падна, и голямо бе нейното падане. 28И когато свърши Исус тия думи, чудеше се народът на поучението му: 29защото ги учеше, като един който има власт, и не както книжниците.