Xô-phô-ni 1
BPT

Xô-phô-ni 1

1
1Đây là lời CHÚA phán cùng Xô-phô-ni trong đời Giô-xia, con Am-môn làm vua Giu-đa. Xô-phô-ni là con Cu-si, cháu Ghê-đa-lia. Ghê-đa-lia là con A-ma-ria, cháu Ê-xê-chia.
Ngày xét xử của Chúa
2CHÚA phán, “Ta sẽ quét sạch mọi thứ trên đất#đất 1:2 Hay “xứ.”,”
3“Ta sẽ quét sạch người và súc vật;
Ta sẽ tiêu diệt chim trời, cá biển.
Ta sẽ tàn hại kẻ ác và tội lỗi của nó,
và sẽ diệt loài người khỏi mặt đất,”
CHÚA phán vậy.
Tương lai của Giu-đa
4“Ta sẽ trừng phạt Giu-đa
và mọi người sống trong Giê-ru-sa-lem.
Ta sẽ cất khỏi nơi đây mọi dấu vết về Ba-anh,
các thầy tế lễ giả, và các thầy tế lễ khác.
5Ta sẽ tiêu diệt những kẻ lên mái nhà
để bái lạy các ngôi sao#ngôi sao 1:5 Nguyên văn, “các đạo quân trên trời.” Từ ngữ nầy có nghĩa là các ngôi sao, hành tinh, hay các thiên sứ.,
cùng những kẻ thờ phụng
và thề thốt trong danh CHÚA
lẫn thần Mô-léc#,
6những kẻ quay bỏ CHÚA,
những kẻ không theo Ngài
hoặc cầu xin Ngài hướng dẫn.
7Hãy im lặng trước mặt CHÚA là Thượng-Đế,
vì ngày Chúa phán xử dân chúng sắp đến.
CHÚA đã chuẩn bị sinh tế;
và đã thánh hoá các khách được mời#thánh hoá các khách được mời 1:7 Hay “dặn các khách được mời phải sẵn sàng.” Câu nầy có nghĩa là ngày xét xử được ví như bữa ăn thân hữu khi các thầy tế lễ dâng sinh tế cho Thượng Đế cho nên các khách được mời phải sẵn sàng dự tiệc với Ngài..
8Vào ngày dâng sinh tế cho CHÚA,
ta, CHÚA, sẽ trừng phạt các hoàng thân
và hoàng tử cùng những kẻ
ăn mặc y phục ngoại quốc.
9Trong ngày đó ta sẽ trừng phạt
những kẻ theo thói tục dị đoan ngoại quốc#theo thói tục dị đoan ngoại quốc 1:9 Nghĩa là những thầy tế lễ và những người thờ các thần ngoại quốc như Đa-gôn, hay bắt chước các thói tục của họ. Xem I Sam 5:5.,
những kẻ mang sự hung bạo
và lường gạt vào nhà của chủ mình#nhà của chủ mình 1:9 Đây nghĩa là đền thờ nơi dân chúng thờ kính Thượng Đế hay các thần giả khác..”
10CHÚA phán, “Trong ngày đó,
sẽ có tiếng kêu khóc từ Cổng Cá.
Tiếng than vãn sẽ phát ra
từ khu mới của thành phố,
và sẽ có tiếng đổ ầm vang dội từ các đồi.
11Hỡi các ngươi là những kẻ ở nơi phố chợ,
hãy kêu khóc,
vì mọi thương gia sẽ chết;
các lái buôn bạc sẽ không còn.
12Vào lúc đó, ta, CHÚA sẽ lấy đèn rọi kiếm trong Giê-ru-sa-lem.
Ta sẽ trừng phạt những kẻ tự mãn,
những kẻ cho rằng,
‘CHÚA sẽ không giúp chúng ta,
hay trừng phạt chúng ta đâu.’
13Tài sản chúng nó sẽ bị đánh cắp,
nhà cửa chúng nó sẽ bị tiêu diệt.
Chúng sẽ xây nhà,
nhưng không được ở trong đó.
Chúng sẽ trồng vườn nho,
nhưng không được uống rượu
từ vườn nho mình.”
Ngày xét xử của Chúa
14Ngày Chúa xét xử sắp đến rồi;
ngày ấy sẽ đến mau chóng.
Sẽ có tiếng khóc thảm sầu
vào ngày của CHÚA;
ngay đến chiến sĩ cũng than khóc.
15Vì đó là ngày thịnh nộ,
ngày kinh hoàng và khốn khó,
ngày hủy diệt và điêu tàn,
ngày đen tối ảm đạm,
ngày mây mù và âm u,
16giống như thời chiến tranh,
khi dân chúng nghe kèn và tù và,
thổi lên trong các thành có vách kiên cố!
17Chúa phán, “Ta sẽ khiến đời sống dân chúng ra cơ cực;
họ sẽ lần mò như kẻ mù,
vì họ đã phạm tội cùng CHÚA.
Huyết họ sẽ đổ ra như bụi đất,
còn ruột gan họ sẽ bị ném bỏ như rác rưởi.
18Vào ngày đó, Thượng-Đế sẽ tỏ ra cơn thịnh nộ Ngài,
dù vàng hay bạc cũng không cứu được họ.
Cơn thịnh nộ Chúa như lửa;
Ngài sẽ tiêu diệt mọi người trên đất.”#đất 1:18 Hay “xứ.”

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.