YouVersion Logo
Search Icon

Xa-cha-ri 7

7
Phải có lòng nhân ái
1Trong năm thứ tư đời vua Đa-ri-út,#7:1 năm thứ tư đời vua Đa-ri-út Tức khoảng năm 518 trước Công nguyên. vào ngày bốn tháng chín, gọi là tháng Kích-lê, CHÚA phán cùng Xa-cha-ri. 2Thành Bê-tên sai Sa-rê-xe, Rê-ghem Mê-léc, và những người khác đến hỏi CHÚA một việc. 3Họ đi đến các nhà tiên tri và các thầy tế lễ phục vụ trong đền thờ CHÚA Toàn năng. Họ hỏi, “Suốt nhiều năm qua cứ đến tháng năm mỗi năm chúng tôi cữ ăn và buồn rầu. Chúng tôi có nên tiếp tục làm như thế nữa hay không?”
4CHÚA Toàn năng phán với tôi như sau, 5“Hãy bảo các thầy tế lễ và toàn dân trong xứ: ‘Trong suốt bảy mươi năm qua các ngươi cữ ăn và khóc lóc trong tháng năm và tháng bảy mỗi năm nhưng có phải các ngươi làm những điều ấy chỉ riêng cho ta sao? 6Các ngươi ăn uống là vì chính mình thôi. 7CHÚA đã dùng các nhà tiên tri trước đây để phán những lời như thế, khi Giê-ru-sa-lem và các thị trấn chung quanh đang hoà bình và thịnh vượng, lúc dân chúng sống trong vùng miền Nam và miền đồi núi phía Tây.’”
8CHÚA lại phán như sau cho Xa-cha-ri, 9“CHÚA Toàn năng phán: ‘Hãy làm điều phải và chân thật. Hãy tỏ lòng nhân từ đối với nhau. 10Đừng làm hại cô nhi quả phụ, khách ngoại kiều và người nghèo khó; đừng tính chuyện ác cho người khác. 11Nhưng họ không thèm nghe; họ ương ngạnh và không muốn nghe nữa. 12Họ cứng lòng như đá và không muốn nghe lời giáo huấn của CHÚA Toàn năng. Họ không muốn nghe lời Ngài phán qua Thánh Linh, qua các nhà tiên tri thời xưa. Vì thế CHÚA Toàn năng rất tức giận.
13Khi ta gọi, họ không thèm trả lời, cho nên khi họ kêu ta cũng chẳng thèm nghe,’ CHÚA Toàn năng phán vậy. 14‘Ta phân tán họ ra như giông bão đến các xứ mà họ không hề biết. Mảnh đất xinh đẹp của họ điêu tàn đến nỗi không có ai ở. Họ đã khiến đất tốt đẹp ra điêu tàn.’”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy