Xa-cha-ri 7:11

Xa-cha-ri 7:11 BPT

Nhưng họ không thèm nghe; họ ương ngạnh và không muốn nghe nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 7:11