YouVersion Logo
Search Icon

Xa-cha-ri 10

10
Lời hứa của Chúa
1Hãy xin CHÚA ban mưa trong mùa xuân.
CHÚA là Đấng làm ra sấm sét.
Ngài sai mưa rào và ban đồng ruộng xanh tươi cho mỗi người.
2Các tượng chạm nói dối;
các thầy bói thấy dị tượng giả,
và thuật lại chiêm bao bịa đặt.
Niềm an ủi của chúng không có giá trị gì.
Cho nên dân chúng như chiên lạc.
Họ bị ức hiếp, vì không có kẻ chăn.
3Chúa phán,
“Ta rất bất bình về các người chăn,
ta sẽ trừng phạt các lãnh tụ.
Ta, CHÚA Toàn năng,
lo cho bầy chiên ta tức dân Giu-đa.
Ta sẽ khiến họ như những con ngựa thiện chiến
kiêu hãnh của ta.
4Từ Giu-đa sẽ xuất hiện một viên đá nền,#10:4 viên đá nền Có nghĩa là “lãnh tụ.”
một cây cọc lều,#10:4 cây cọc lều Có nghĩa là “an ninh.”
một cây cung chiến trận,
và mọi quan cai trị.
5Họ sẽ cùng nhau ra trận
như các chiến sĩ xung phong
qua các phố phường lầy lội.
CHÚA sẽ ở với họ,
cho nên họ sẽ đánh thắng các lính cỡi ngựa.
6Ta sẽ thêm sức cho dân Giu-đa
và giải cứu dân Giô-xép.
Ta sẽ mang họ trở về,
vì ta lo lắng cho họ.
Ta sẽ đối với họ như thể ta chưa hề rời bỏ họ,
vì ta là CHÚA, Thượng Đế của họ,
ta sẽ đáp lời họ.
7Dân Ép-ra-im sẽ mạnh mẽ như các chiến sĩ;
họ sẽ vui mừng như sau khi uống rượu.
Các con cái họ sẽ thấy và hớn hở;
chúng sẽ vui vẻ trong CHÚA.
8Ta sẽ gọi dân ta nhóm họp họ lại.
Ta sẽ giải cứu họ,
họ sẽ gia tăng dân số như trước kia.
9Ta đã phân tán họ giữa các dân,
nhưng họ sẽ nhớ đến ta từ những xứ xa xôi đó.
Họ và con cháu họ sẽ sống và hồi hương.
10Ta sẽ mang họ về từ xứ Ai-cập
và gom họ lại từ A-xy-ri.
Nhưng vì không đủ chỗ
nên ta sẽ mang họ đến Ghi-lê-át và Li-băng.
11Họ sẽ đi qua biển khốn khổ.
Ta sẽ dẹp yên các lượn sóng biển,
sông Nin sẽ khô nước.
Ngài sẽ triệt hạ lòng kiêu căng của A-xy-ri
và tiêu diệt quyền lực của Ai-cập
đối với các quốc gia khác.
12Ta sẽ khiến dân ta thêm mạnh,
và họ sẽ sống theo như lời ta phán,”
CHÚA phán vậy.

Currently Selected:

Xa-cha-ri 10: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy