Tình ca 6:5

Tình ca 6:5 BPT

Em hãy quay nhìn chỗ khác, vì mắt em làm anh rung động quá mức. Tóc em như bầy dê, đang chạy xuống triền núi Ghi-lê-át.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share