Khải thị 8:10

Khải thị 8:10 BPT

Rồi thiên sứ thứ ba thổi kèn liền có một ngôi sao lớn, cháy sáng như đuốc từ trời rơi xuống đất. Ngôi sao đó rơi trên một phần ba các sông và các suối nước.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share