YouVersion Logo
Search Icon

Khải thị 5

5
Ai có thể mở cuộn sách?
1Sau đó tôi thấy Đấng ngồi trên ngôi cầm một cuộn sách trong tay phải. Cuộn sách được viết bên trong lẫn bên ngoài và được niêm phong bằng bảy ấn. 2Rồi tôi thấy một thiên sứ dũng mãnh kêu lớn, “Ai xứng đáng bẻ ấn và mở cuộn sách?” 3Trên trời, dưới đất hoặc dưới lòng đất không ai có thể mở cuộn sách hoặc nhìn vào trong đó. 4Tôi khóc thảm thiết vì không ai xứng đáng mở cuộn sách hoặc nhìn vào trong. 5Nhưng một trong các trưởng lão bảo tôi, “Đừng khóc! Vì Sư tử#5:5 Sư tử Đây nói về Chúa Giê-xu. của chi tộc Giu-đa, con cháu Đa-vít đã chiến thắng, cho nên Ngài có thể mở cuộn sách và bảy ấn ấy.”
6Rồi tôi thấy một Chiên Con đứng giữa ngôi, và giữa các con vật cùng các trưởng lão. Chiên Con trông giống như vừa mới bị giết. Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt tức bảy thần linh của Thượng Đế được sai đi đến khắp thế gian. 7Chiên Con bước đến lấy cuộn sách khỏi tay phải của Đấng ngồi trên ngôi. 8Khi Ngài vừa lấy cuộn sách thì bốn con vật và hai mươi bốn trưởng lão sấp mình xuống bái lạy trước Chiên Con. Mỗi người cầm một cây đờn cầm, lư hương vàng đựng đầy hương tức là lời cầu nguyện của các thánh đồ. 9Họ đồng ca bài hát mới tôn vinh Chiên Con:
“Ngài xứng đáng lấy cuộn sách
và mở các ấn,
vì Ngài đã bị giết,
và dùng huyết của sự chết Ngài
đã chuộc lại cho Thượng Đế
một dân gồm mọi chi tộc, mọi thứ tiếng, mọi chủng tộc, mọi quốc gia.
10Ngài biến họ trở nên một nước
và làm thầy tế lễ phục vụ Thượng Đế,
và họ sẽ cai trị thế gian.”
11Rồi tôi nhìn thì nghe tiếng của nhiều thiên sứ đứng quanh ngôi, của bốn con vật và của các trưởng lão. Hàng ngàn hàng vạn thiên sứ 12kêu lớn lên rằng:
“Chiên Con đã bị giết đáng nhận
quyền năng, giàu có, khôn ngoan,
sức lực, danh dự, vinh hiển và tôn ngợi!”
13Rồi tôi nghe mọi vật được tạo dựng trên trời, trên đất, dưới đất và trong biển kêu lên:
“Nguyền Đấng ngồi trên ngôi và Chiên Con
được tôn cao, danh dự cùng vinh hiển
và quyền năng cho đến đời đời.”
14Bốn con vật nói, “A-men,” rồi các trưởng lão sấp mình xuống bái lạy.

Currently Selected:

Khải thị 5: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy