YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 96

96
Ca ngợi vinh quang Chúa
1Cả trái đất, hãy hát một bài ca mới#96:1 bài ca mới Khi Thượng Đế làm một điều mới lạ cho dân Ngài thì họ viết một bài ca mới cảm tạ về điều đó. cho CHÚA;
hãy hát tôn vinh Ngài.
2Hãy hát xướng cho CHÚA và ca ngợi Ngài;
mỗi ngày hãy thuật lại ơn giải cứu lớn lao của Ngài.
3Hãy thuật cho các nước biết vinh quang Ngài,
và muôn dân biết các điều diệu kỳ Ngài làm,
4vì CHÚA rất cao cả; Ngài đáng được ca ngợi luôn luôn.
Ngài đáng được tôn trọng hơn tất cả các thần.
5Các thần khác hoàn toàn vô ích,
nhưng CHÚA tạo lập các từng trời.
6Chúa đầy vinh hiển và uy nghiêm;
Ngài có năng lực và vẻ đẹp trong đền thánh Ngài.
7Hỡi các nước trên đất, hãy ca ngợi CHÚA;
Hãy ca ngợi sự vinh hiển và quyền năng Ngài.
8Hãy ca ngợi vinh hiển của danh Ngài.
Hãy mang của lễ đi vào sân của đền thờ Ngài.
9Hãy thờ phụng CHÚA vì Ngài là thánh.#96:9 vì Ngài là thánh Hay “bằng y phục thánh,” hoặc “trong nơi thánh rất tốt đẹp.” Câu nầy tiếng Hê-bơ-rơ không rõ nghĩa.
Mọi người trên đất, hãy run sợ trước mặt Ngài.
10Hãy bảo cho các nước rằng, “CHÚA là vua.”
Trái đất đã được Chúa an bài, sẽ không lay chuyển.
Ngài sẽ phân xử các dân tộc một cách công minh.
11Các từng trời hãy reo vui, đất hãy mừng rỡ;
Biển và mọi vật trong biển hãy la lớn lên.
12Đồng ruộng và mọi vật trong đó hãy hớn hở,
Mọi cây cối trong rừng hãy hát mừng
13trước mặt CHÚA vì Ngài đang ngự đến.
Ngài đến để phân xử thế gian;
Ngài sẽ phân xử thế gian bằng sự công chính
và các dân tộc bằng sự thành tín.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;