Thi thiên 9
BPT

Thi thiên 9

9
Cảm tạ vì đắc thắng
#Thi thiên 9 Trong nhiều bản Hê-bơ-rơ và bản cổ Hi-lạp thì Thi thiên 9 và 10 nhập chung làm một. Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Cái chết của Con#Cái chết của Con Thi thiên 9 Nguyên văn, “A-la-mốt của Ben.” Đây là một điệu nhạc hay là một bản hòa tấu trong đền thờ. Xem I Sử 15:20..” Thi thiên của Đa-vít.
1Lạy CHÚA, tôi sẽ hết lòng ca ngợi Ngài.
Tôi sẽ thuật lại các phép lạ Ngài đã làm.
2Tôi sẽ vui mừng vì Ngài;
lạy Thượng Đế Chí Cao,
tôi sẽ ca ngợi danh Ngài.
3Các kẻ thù tôi lùi lại;
vì cớ Ngài chúng bị vây khốn
và tiêu diệt.
4Ngài đã nghe lời than vãn của tôi;
Ngài ngự trên ngôi và phân xử
công bằng cho tôi.
5CHÚA quở trách các quốc gia
và tiêu diệt kẻ ác;
Ngài vĩnh viễn xóa sạch tên chúng nó.
6Kẻ thù tôi bị tiêu diệt đời đời.
Ngài hủy phá thành của chúng nó;
không ai còn nhớ đến chúng nữa.
7Nhưng CHÚA ngự trị đến muôn đời.
Ngài ngự trên ngôi và phân xử,
8dùng lẽ công bằng phân xử thế gian;
Ngài sẽ phân xử chính trực
cho mọi dân.
9CHÚA bênh vực kẻ khốn khổ;
Ngài bênh vực họ khi họ
lâm cảnh khốn cùng.
10Những ai biết uy danh CHÚA
sẽ đặt lòng tin cậy nơi Ngài
vì Ngài không xua đuổi
kẻ tìm kiếm Ngài.
11Hãy ca ngợi CHÚA là vua ngự
trên núi Xi-ôn#Hãy ca ngợi … trên núi Xi-ôn 9:11 Hay “Hỡi cư dân Xi-ôn, hãy ca ngợi CHÚA.” Xem “Xi-ôn” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ..
Hãy thuật cho các dân biết
những việc lớn lao Ngài làm.
12Ngài ghi nhớ kẻ giết người;
Ngài không quên tiếng kêu
của kẻ khốn cùng.
13Lạy CHÚA, xin thương xót tôi.
Hãy xem kẻ thù hại tôi biết bao nhiêu.
Đừng để tôi đi qua cổng chết.
14Rồi tại cửa thành Giê-ru-sa-lem,
tôi sẽ ca ngợi Ngài;
tôi sẽ vui mừng vì Ngài đã cứu tôi.
15Các dân rơi vào hố chúng đã đào.
Chân chúng vướng phải lưới
chúng đã giăng.
16CHÚA đã tỏ mình qua những
phán quyết công bình của Ngài;
kẻ ác bị sập bẫy do điều chúng làm.
Hi-gai-on#Hi-gai-on 9:16 Hay “suy tư.” Cùng với dấu hiệu Xê-la, dấu hiệu nầy có thể nghĩa là hãy ngưng lại và suy tư.
Xê-la
17Kẻ ác đi xuống mồ
và những ai quên CHÚA cũng vậy.
18Nhưng những kẻ khốn cùng
sẽ không bị quên lãng.
Hi vọng của kẻ nghèo không bao giờ tiêu mất.
19Lạy CHÚA, xin đứng dậy phân xử các nước.
Đừng để các dân tưởng mình mạnh mẽ.
20Lạy CHÚA, xin hãy dạy họ kính sợ Ngài.
Các dân nên biết rằng mình
chẳng qua chỉ là người phàm.
Xê-la