Thi thiên 83:6

Thi thiên 83:6 BPT

các gia tộc Ê-đôm cùng người Ích-ma-ên, Mô-áp và Ha-ga-rít
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 83:6