Thi thiên 82
BPT

Thi thiên 82

82
Lời kêu xin công lý
Bài ca ngợi của A-sáp.
1Thượng Đế chủ tọa hội của các thần#hội của các thần 82:1 Các dân tộc khác dạy rằng thần En (Thượng Đế) và các thần khác họp lại để quyết định những gì cần phải làm cho các dân trên đất. Tuy nhiên nhiều khi các vua và các lãnh tụ cũng được gọi là “thần.” Cho nên thi thiên nầy có thể là lời cảnh cáo của Thượng Đế cho các lãnh tụ của Ít-ra-en.;
Ngài phân xử giữa các thần.
2Ngài hỏi, “Các ngươi bênh vực
kẻ ác cho đến chừng nào?
Các ngươi thiên vị người bất lương cho đến bao giờ?”
Xê-la
3Hãy bênh vực người yếu thế và kẻ mồ côi;
hãy bênh vực quyền của người nghèo khó và kẻ khốn khổ.
4Hãy cứu người yếu đuối và kẻ cô thế;
giải thoát họ khỏi quyền lực
kẻ ác.
5“Các ngươi#Các ngươi 82:5 Đây ám chỉ những vị “thần” hay các lãnh tụ. Thượng Đế bảo rằng họ không biết rằng vì sự bất công và làm quấy của họ, họ đang làm hư hỏng thế gian. chẳng biết gì cả.
Các ngươi không hiểu gì hết.
Các ngươi dò dẫm đi trong bóng tối trong khi thế gian đang sụp đổ.”
6Ta bảo, “Các ngươi là thần#thần 82:6 Hay “quan án.”.
Các ngươi đều là con của Thượng Đế Chí Cao.
7Nhưng các ngươi sẽ chết như loài người;
sẽ sụp đổ như mọi lãnh tụ.”
8Thượng Đế ôi, xin hãy đến phân xử thế gian
vì tất cả các dân đều thuộc về Ngài.