Thi thiên 81:7

Thi thiên 81:7 BPT

Khi gặp khốn đốn ngươi kêu van, ta liền giải cứu ngươi. Ta trả lời ngươi qua tiếng sấm. Ta thử ngươi tại các suối Mê-ri-ba. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share