Thi thiên 81:2

Thi thiên 81:2 BPT

Hãy trỗi nhạc và đánh trống cơm vang rền. Hãy tấu nhạc dịu dàng bằng đờn cầm và đờn sắt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.