Thi thiên 81:16

Thi thiên 81:16 BPT

Nhưng ta sẽ ban cho ngươi lúa mì hảo hạng và cho ngươi no nê mật ong từ tảng đá.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share