Thi thiên 81:12

Thi thiên 81:12 BPT

Cho nên ta để họ tự ý đi đường ương ngạnh, tự làm theo ý muốn riêng mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share