YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 78

78
Thượng Đế giải cứu dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập
Bài dạy dỗ#Thi thiên 78 dạy dỗ Hay “thể mạch-kinh.” của A-xáp.
1Hỡi dân ta hãy lắng nghe lời dạy dỗ ta;
hãy để ý lời ta nói đây.
2Ta sẽ dùng truyện tích để nói chuyện;
tiết lộ những bí mật từ xưa.
3Chúng ta đã nghe biết những chuyện đó
vì tổ tiên đã kể lại cho chúng ta.
4Chúng ta sẽ không giấu các chuyện ấy với con cháu;
chúng ta sẽ thuật cho những kẻ hậu sinh về Ngài.
Chúng ta sẽ ca ngợi CHÚA về các phép lạ Ngài làm.
5Chúa đã lập ước với Gia-cốp,
Ngài ban luật lệ cho Ít-ra-en,
truyền dặn tổ tiên chúng ta dạy lại cho con cháu mình.
6Thì chúng nó sẽ biết những lời dạy ấy,
cả đến thế hệ sau chúng ta là các con cháu chưa sinh ra nữa.
Rồi chúng sẽ tiếp tục dạy lại cho con cháu chúng.
7Để chúng nó tin cậy Thượng Đế,
không quên những điều Ngài làm,
nhưng luôn luôn vâng theo mệnh lệnh Ngài.
8Chúng sẽ không như các tổ tiên mình,
vốn ương ngạnh và bướng bỉnh.
Lòng họ không trung thành cùng Thượng Đế,
không thành thật cùng Ngài.
9Người Ép-ra-im dùng cung tên làm vũ khí,
nhưng bỏ chạy trong ngày chiến trận.
10Họ không giữ giao ước với Thượng Đế
cũng không nghe theo lời dạy dỗ Ngài.
11Họ quên những điều Ngài làm
cùng những việc diệu kỳ Ngài thực hiện trước mặt họ.
12Ngài làm các việc diệu kỳ ngay trước mắt các tổ tiên,
trong cánh đồng Xô-an xứ Ai-cập.
13Ngài rẽ biển ra, dắt họ đi qua.
Ngài khiến nước dựng đứng lên như vách tường.
14Ban ngày Ngài dẫn dắt họ bằng đám mây,
ban đêm bằng ánh lửa.
15Ngài chẻ đá trong sa mạc
cho họ uống nước tràn trề như nước phun ra từ biển sâu.
16Ngài khiến suối phun ra từ tảng đá,
cho nước chảy ào ào như sông.
17Nhưng họ cứ tiếp tục phạm tội cùng Ngài;
phản nghịch Thượng Đế Tối Cao trong sa mạc.
18Họ thách thức Thượng Đế,
đòi Ngài ban cho thức ăn mình muốn.
19Rồi họ thách Ngài rằng,
“Thượng Đế làm sao cấp thức ăn trong sa mạc được?
20Khi Ngài đập tảng đá,
nước liền phun ra tuôn tràn như sông.
Nhưng làm sao Ngài ban bánh cho chúng ta được?
Làm sao Ngài cấp thịt cho dân Ngài được?”
21Khi CHÚA nghe biết liền nổi giận,
cơn thịnh nộ Ngài nổi phừng cùng Gia-cốp;
cơn giận Ngài nghịch cùng Ít-ra-en.
22Họ không tin Thượng Đế
và không nhờ cậy Ngài giải cứu họ.
23Tuy nhiên Ngài ra lệnh cho các đám mây trên cao,
mở cửa các từng trời.
24Cho mưa ma-na#78:24 ma-na Một thức ăn đặc biệt mà Thượng Đế cấp cho dân Ít-ra-en lúc họ đi trong sa mạc suốt 40 năm. xuống nuôi họ;
Ngài ban cho họ thức ăn từ trời.
25Họ được ăn bánh của các thiên sứ.
Ngài cho họ ăn no nê.
26Ngài đưa gió Đông đến từ trời,
dùng quyền năng Ngài dẫn gió Nam lại.
27Ngài cho mưa thịt rơi xuống phủ họ như bụi.
Chim bay đến nhiều như cát biển.
28Ngài khiến chim rơi xuống trong doanh trại,
quanh các lều.
29Nên họ ăn uống no nê.
Thượng Đế ban cho họ thứ họ thèm khát.
30Trong khi họ còn muốn ăn thêm,
thức ăn còn trong miệng,
31thì Ngài bỗng nổi giận cùng họ;
giết một số người khoẻ mạnh trong đám họ;
đánh ngã những thanh niên tráng kiện nhất trong Ít-ra-en.
32Nhưng họ vẫn cứ phạm tội.
Dù đã trông thấy các việc diệu kỳ,
họ vẫn cứ không chịu tin.
33Cho nên Ngài chấm dứt chuỗi ngày vô nghĩa
và những năm tháng kinh hoàng của họ.#78:33 Ngài chấm dứt … của họ Hay “Ngài khiến chuỗi ngày của họ tan biến như mây khói.”
34Khi Ngài đánh giết họ, họ liền kêu cứu cùng Ngài;
họ trở lại cùng Thượng Đế và tìm kiếm Ngài.
35Họ nhớ lại rằng Thượng Đế là Khối Đá mình
và Đấng Tối Cao là Đấng đã giải cứu mình.
36Nhưng lời nói họ không thành thật,
lưỡi họ dối trá.
37Lòng họ không trung thành cùng Thượng Đế;
chẳng giữ giao ước với Ngài.
38Tuy vậy Thượng Đế vẫn nhân từ.
Ngài tha thứ và không tiêu diệt họ.
Nhiều lần Ngài nén giận, không tuôn ra cơn thịnh nộ Ngài.
39Ngài nhớ lại rằng họ chẳng qua chỉ là người phàm,
như gió thoảng qua, không bao giờ trở lại.
40Trong sa mạc họ chống nghịch Ngài
và làm Ngài buồn lòng nhiều lần.
41Họ cứ thách thức Ngài,
làm đau lòng Đấng Thánh của Ít-ra-en.
42Họ không hề nhớ lại quyền năng Ngài
hoặc lúc Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ thù.
43Họ quên những dấu kỳ Ngài làm ở Ai-cập
và phép lạ trong cánh đồng Xô-an.
44Ngài biến các sông ra máu
để không ai uống nước sông được.
45Ngài sai ruồi mòng chích người Ai-cập,
sai ếch nhái tàn hại họ.
46Ngài cho cào cào ăn nuốt mùa màng họ,
và ném nông sản họ cho châu chấu ăn.
47Ngài sai mưa đá hủy phá vườn nho họ,
và tàn hại các cây sung.
48Ngài cho mưa đá tiêu diệt các súc vật,
và sét đánh giết gia súc.
49Ngài đổ cơn thịnh nộ Ngài ra trên họ.
Ngài phát cơn thịnh nộ và sai thiên sứ hủy diệt đến với họ.
50Ngài tìm cách tỏ ra cơn giận Ngài.
Ngài không tha chết cho họ, nhưng giết họ bằng dịch hạch.
51Thượng Đế giết các con đầu lòng xứ Ai-cập,
các con trưởng nam của Cham.#78:51 Cham Một trong các con trai của Nô-ê và là tổ tiên của dân Ai-cập.
52Rồi Ngài dẫn dân Ngài ra như đàn chiên,
dắt họ như bầy chiên băng qua sa mạc.
53Ngài đưa họ đến nơi an toàn không sợ hãi gì,
còn kẻ thù họ bị chết đuối trong biển sâu.
54Thượng Đế đưa dân Ngài vào đất thánh Ngài,
đến hòn núi Ngài đã chiếm lấy bằng quyền năng Ngài.
55Ngài đánh đuổi các dân tộc khác,
cho dân Ngài thừa hưởng đất đai họ.
Ngài cho các chi tộc Ít-ra-en định cư tại đó,
trong các lều trại.
56Nhưng họ thách thức Thượng Đế, chống nghịch Đấng Tối Cao;
không tuân giữ luật lệ Ngài.
57Họ quay đi và bất trung y như tổ tiên mình.
Họ giống như cây cung cong vẹo, không thể bắn thẳng được.
58Họ chọc giận Thượng Đế bằng cách xây những bàn thờ cho các thần khác;
chọc giận Ngài bằng các thần tượng họ.
59Khi nghe họ làm như vậy,
Ngài liền nổi giận và từ bỏ dân Ít-ra-en hoàn toàn.
60Ngài rời khỏi nơi ngự tại Si-lô,#78:60 nơi ngự tại Si-lô Hay “Lều Thánh ở Si-lô.” Xem I Sam 4:4-11; Giê 7:17.
Lều mà Ngài ở với dân chúng.
61Ngài để cho Rương Giao Ước,
tức quyền năng Ngài bị cướp đoạt;
Ngài để Rương Giao Ước,
dấu hiệu của quyền năng và vinh hiển Ngài bị kẻ thù cướp đi.
62Ngài để dân Ngài bị giết
vì Ngài tức giận con cái Ngài.
63Thanh niên thì bị lửa thiêu,
thiếu nữ trẻ không còn được nghe bài ca hôn lễ.
64Các thầy tế lễ ngã chết vì lưỡi gươm,
nhưng các vợ goá của họ không được phép than khóc chồng mình.
65Rồi Chúa như thức giấc,
Ngài thức dậy như người vừa tỉnh rượu.
66Ngài đánh hạ kẻ thù và sỉ nhục chúng đời đời.
67Nhưng Thượng Đế đã từ bỏ nhà Giô-xép;
Ngài không còn chọn chi tộc Ép-ra-im.
68Thay vào đó, Ngài chọn chi tộc Giu-đa
và núi Xi-ôn mà Ngài ưa thích.
69Ngài xây đền thờ trên ngọn núi cao ấy.
Ngài dựng nó vững bền như trái đất.
70Ngài chọn Đa-vít, tôi tớ Ngài,
và mang người ra từ các ràn chiên.
71Ngài mang người ra từ nghề chăn chiên,
để người dắt dẫn dân Ngài, tức Gia-cốp,
dân Ít-ra-en, tài sản Ngài.
72Đa-vít lãnh đạo họ với tấm lòng trong sạch
và dắt dẫn họ do tay khéo léo của người.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy