Thi thiên 76:9

Thi thiên 76:9 BPT

Lạy Thượng Đế, Ngài đứng lên phân xử và cứu vớt kẻ khốn cùng trên đất. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 76:9