Thi thiên 76:3

Thi thiên 76:3 BPT

Nơi đó Chúa bẻ gãy các tên lửa, thuẫn, gươm và khí giới chiến tranh. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 76:3