Thi thiên 74
BPT

Thi thiên 74

74
Lời cầu nguyện của một dân tộc // đang gặp khốn đốn
Bài ca theo thể mạch-kinh# của A-sáp.
1Lạy Thượng Đế, sao Ngài từ bỏ chúng tôi quá lâu?
Sao Ngài nổi giận cùng chúng tôi là bầy chiên của đồng cỏ Ngài?
2Xin nhớ lại rằng dân mà Ngài đã chuộc từ xưa.
Ngài cứu chúng tôi, chúng tôi thuộc riêng về Ngài.
Ngài ngự tại núi Xi-ôn.
3Xin hãy bước đến các nơi đổ nát lâu đời nầy;
kẻ thù đã phá tan đền thờ Ngài.
4Những kẻ chống nghịch Ngài hò hét trong nơi nhóm họp,
giương cờ của chúng nó tại đó.
5Chúng đến giơ cao búa rìu,
lăm le chặt phá mọi thứ như đốn cây.
6Chúng dùng rìu và búa nhỏ,
đập phá các vật chạm trổ.
7Chúng thiêu rụi đền thờ Ngài;
làm nhơ nhớp nơi mang danh Ngài.
8Chúng nghĩ thầm, “Ta sẽ phá hết!”
Chúng thiêu đốt hết những nơi thờ phụng#nơi thờ phụng 74:8 Hay “nơi thánh” tức là nơi dân chúng đến thờ phụng CHÚA. của Ngài trong xứ.
9Chúng tôi không còn thấy dấu hiệu#dấu hiệu 74:9 Đây có thể là những dấu hiệu bằng lửa mà dân chúng đốt lên để báo từ thành nầy sang thành khác. Trong chiến tranh, dấu hiệu bằng lửa cho thấy kẻ thù chưa tiêu diệt thành phố. gì cho chúng tôi.
Không còn nhà tiên tri,
cũng chẳng ai biết chuyện nầy sẽ kéo dài đến bao giờ.
10Lạy Chúa, Ngài để kẻ thù trêu chọc Ngài đến bao giờ?
Chẳng lẽ chúng sỉ nhục Ngài mãi sao?
11Sao Ngài không thi thố quyền năng Ngài?
Xin hãy tỏ quyền năng Ngài ra để diệt chúng đi!
12Lạy Thượng Đế, Ngài là vua
chúng tôi từ xưa.
Ngài mang sự cứu rỗi đến cho đất.
13Dùng quyền uy tách biển ra
và đập bể đầu các quái vật trong biển.
14Ngài đập nát đầu quái vật Lê-vi-a-than,
ném nó làm thức ăn cho muông thú trong sa mạc.
15Ngài mở các suối và khe;
khiến các sông ngòi đang chảy xiết bỗng cạn khô.
16Ngày cũng như đêm đều thuộc về Chúa;
Ngài làm ra mặt trời và mặt trăng.
17Ngài đặt giới hạn trên đất;
Ngài làm ra mùa hè và mùa đông.
18Lạy Chúa, xin nhớ rằng kẻ thù sỉ nhục Ngài.
Đừng quên một dân ngu dại chế giễu danh Ngài.
19Xin đừng trao chúng tôi là bồ câu của Ngài cho dã thú.
Xin đừng quên dân chúng đáng thương của Ngài mãi mãi.
20Xin nhớ lại giao ước Ngài lập với chúng tôi,
vì sự hung tàn tràn ngập mọi ngõ ngách đen tối#ngõ ngách đen tối 74:20 Hay “những nơi đen tối.” của xứ nầy.
21Xin đừng để dân chúng đau khổ của Ngài bị sỉ nhục.
Nguyện kẻ nghèo khó khốn cùng ca ngợi Ngài.
22Lạy Thượng Đế, hãy đứng lên và tự vệ.
Xin đừng quên lời nhục mạ Chúa hằng ngày của dân ngu dại.
23Xin đừng quên tiếng kẻ thù Ngài; hay tiếng gầm thét
của bọn luôn luôn dấy nghịch cùng Ngài.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.