Thi thiên 66:13

Thi thiên 66:13 BPT

Tôi sẽ mang của lễ thiêu vào đền thờ Chúa. Tôi sẽ thực hiện điều tôi hứa
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share