Thi thiên 61:8

Thi thiên 61:8 BPT

Rồi tôi sẽ ca ngợi danh Chúa muôn đời, và hằng ngày tôi sẽ giữ lời tôi hứa nguyện.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share