Thi thiên 61:1

Thi thiên 61:1 BPT

Chúa ôi, xin nghe tiếng kêu và lời khẩn nguyện tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share