Thi thiên 52:8

Thi thiên 52:8 BPT

Còn tôi như cây ô-liu mọc trong đền thờ Chúa. Tôi sẽ tin cậy nơi tình yêu Chúa mãi mãi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share