Thi thiên 45
BPT

Thi thiên 45

45
Bài ca chúc mừng hôn lễ vua
Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Hoa huệ.” Thể mạch-kinh#. Một khúc nhạc tình ái do con cháu Cô-rê soạn.
1Lòng tôi tràn đầy những lời hoa mỹ.
Tôi hát bài ca cho vua.
Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài.
2Ngài đẹp trai hơn tất cả mọi người,
Ngài ăn nói hoạt bát
cho nên Thượng Đế đã ban phúc lành
cho Ngài đến đời đời.
3Hỡi chiến sĩ anh dũng,
hãy đeo gươm vào.
Hãy chứng tỏ sự oai nghi của Ngài.
4Hãy xông ra trong chiến thắng oai nghi,
vì lẽ phải và công bằng.
Hãy dùng quyền năng Ngài#quyền năng Ngài 45:4 Nguyên văn, “tay phải Ngài.” Câu nầy mô tả Thượng Đế như một vua và chiến sĩ. Tay phải tiêu biểu cho sức mạnh và quyền lực. làm nhiều điều diệu kỳ.
5Các mũi tên bén nhọn của Ngài
đâm thủng tim kẻ thù.
Các quốc gia sẽ bị đại bại trước mặt Ngài.
6Lạy Thượng Đế, ngôi vua còn bền mãi vô cùng.
Ngài lấy sự công minh cai trị nước mình.
7Ngài yêu điều lành và ghét điều ác
cho nên Thượng Đế đã chọn Ngài riêng ra từ giữa các bạn hữu Ngài#chọn Ngài … các bạn hữu Ngài 45:7 Nguyên văn, “đổ dầu vui mừng trên bạn hữu Ngài.” Đây muốn nói đến loại dầu đặc biệt dùng trong đền thờ vào các dịp tấn phong hay các lễ lộc.;
Thượng Đế đã vui mừng biệt Ngài riêng ra,
Xức dầu sang trọng trên đầu Ngài.
8Áo xống Ngài thơm phức mùi mộc dược,
trầm hương và nhục quế#.
Từ trong điện bằng ngà
có tiếng nhạc trỗi lên làm vui lòng Ngài.
9Các con gái vua thuộc vào hàng phụ nữ đáng kính.
Cô dâu#Cô dâu 45:9 Hay “hoàng hậu.” Ngài đứng bên phải Ngài,
đeo vàng Ô-phia quí giá.
10Hỡi con gái ta, hãy nghe đây! Hãy để ý và chú tâm.
Hãy quên dân tộc và gia đình cha của con đi.
11Vua ưa thích nhan sắc con.
Vì Ngài là Chúa của con,
con hãy vâng lời Ngài.
12Dân chúng thành Tia đã mang đến một lễ vật.
Nhiều người giàu có sẽ muốn gặp con.
13Nàng công chúa thật xinh đẹp.
Áo xống nàng dệt bằng vàng.
14Nàng sẽ mặc áo đẹp ra mắt vua.
Các nàng phụ dâu sẽ đi theo sau
và cũng sẽ được trình diện vua.
15Họ sẽ vui mừng và hớn hở đi đến rồi vào cung vua.
16Ngài sẽ có các con trai để thay thế tổ tiên mình.
Ngài sẽ đặt chúng cai trị cả đất.
17Từ nay về sau tôi sẽ làm cho danh Ngài vẻ vang,
để dân chúng sẽ ca ngợi Ngài đời đời.