Thi thiên 44
BPT

Thi thiên 44

44
Cầu xin Chúa cứu giúp
Soạn cho nhạc trưởng. Bài mạch-kinh# của con cháu Cô-rê.
1Lạy Chúa, chúng tôi có nghe về Ngài.
Tổ tiên chúng tôi đã thuật lại
những điều Ngài làm trong đời họ,
ngày xưa lâu lắm rồi.
2Ngài dùng quyền năng đánh đuổi các dân tộc ra khỏi đất
rồi cho tổ tiên chúng tôi vào sinh sống trong đất ấy.
Ngài tiêu diệt các dân tộc khác
nhưng Ngài giải thoát tổ tiên chúng tôi.
3Họ chiếm được đất không nhờ gươm giáo,
cũng chẳng phải nhờ sức mạnh của họ
mà là nhờ quyền năng lớn lao
và sức mạnh của Ngài.
Ngài ở cùng họ vì Ngài yêu thương họ.
4Lạy Thượng Đế, Ngài là vua của tôi.
Nhờ mệnh lệnh Ngài dân cư
Gia-cốp được đắc thắng.
5Nhờ sự giúp đỡ Ngài chúng tôi đánh đuổi được kẻ thù.
Nhân danh Ngài chúng tôi chà đạp đối phương.
6Tôi chẳng nhờ cung tên để giúp tôi
hay gươm giáo để cứu tôi.
7Ngài mới là Đấng cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù,
Ngài khiến kẻ nghịch chúng tôi xấu hổ.
8Chúng tôi sẽ ca ngợi Chúa mỗi ngày;
ca tụng danh Chúa mãi mãi.
Xê-la
9Nhưng Chúa đã từ bỏ chúng tôi,
khiến chúng tôi xấu hổ.
Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa.
10Ngài để cho kẻ thù xua đuổi chúng tôi
và để những kẻ ghét chúng tôi cướp đoạt của cải chúng tôi.
11Chúa đưa chúng tôi đi như chiên sắp bị làm thịt,
phân tán chúng tôi trong các nước.
12Ngài bán dân sự Ngài với giá rẻ mạt,
và không buồn kiếm lời khi bán họ nữa.
13Ngài khiến chúng tôi thành lời giễu cợt cho láng giềng chúng tôi;
những người sống quanh chúng tôi
trêu chọc chúng tôi.
14Ngài khiến chúng tôi thành trò đùa
giữa các nước;
mọi người nhìn chúng tôi lắc đầu.
15Tôi luôn luôn bị nhục nhã
và sự xấu hổ bao trùm lấy tôi.
16Các kẻ thù tôi trả đũa tôi bằng lời mắng chưởi và nguyền rủa.
17Mọi điều đó xảy đến cho chúng tôi,
nhưng chúng tôi không quên Chúa,
hay phá lời giao ước Ngài.
18Lòng chúng tôi không quay khỏi Ngài,
chúng tôi vẫn luôn luôn theo Ngài.
19Nhưng Chúa đã đè bẹp chúng tôi
nơi chó rừng#
và lấy bóng tối bao trùm chúng tôi.
20Nếu chúng tôi quên Chúa
hay giơ tay hướng về các thần lạ,
21Ngài hẳn đã biết
vì Ngài thấy rõ đáy lòng chúng tôi.
22Vì Chúa mà chúng tôi luôn luôn bị đe dọa tính mạng.
Người ta xem chúng tôi như chiên sắp bị làm thịt.
23Lạy Chúa, xin hãy thức dậy! Sao Ngài ngủ?
Xin hãy thức dậy! Đừng quên chúng tôi mãi mãi.
24Sao Chúa giấu mặt khỏi chúng tôi?
Sao Chúa quên những nỗi đau khổ và gian nan của chúng tôi?
25Chúng tôi đã bị chà đạp xuống đất đen;
chúng tôi nằm sấp mặt xuống đất#Chúng tôi … xuống đất 44:25 Chứng tỏ dân chúng bị đối xử như tôi mọi, phải cúi mọp trước mặt chủ mình..
26Xin hãy đứng dậy giúp chúng tôi.
Vì tình yêu Ngài, xin hãy cứu chúng tôi.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.