YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 40

40
Ca ngợi và cầu xin được cứu giúp
Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.
1Tôi kiên nhẫn chờ đợi#40:1 kiên nhẫn chờ đợi Hay “kêu xin.” CHÚA.
Ngài đã quay lại nghe tiếng kêu xin của tôi.
2Ngài nhấc tôi lên khỏi hố hủy diệt,#40:2 hố hủy diệt Hay “mồ mả.” Nghĩa là âm phủ, nơi người chết ở.
khỏi vũng bùn nhão.#40:2 vũng bùn nhão Trong nhiều truyện xưa, người ta nghĩ là Sê-ôn hay âm phủ là một nơi tối tăm đầy bùn như mồ mả.
Ngài đặt tôi đứng trên tảng đá,
khiến chân tôi vững vàng.
3Ngài đặt một bài ca mới vào miệng tôi,
bài ca ngợi tôn Thượng Đế.
Nhiều người sẽ thấy điều đó và thờ phụng Ngài.
Rồi họ sẽ tin cậy CHÚA.
4Phúc cho người tin cậy CHÚA,
không quay sang lũ kiêu ngạo
hay chạy theo kẻ lường gạt.#40:4 lũ kiêu ngạo … kẻ lường gạt Hay “ma quỉ và những thần giả.”
5Lạy CHÚA là Thượng Đế tôi,
Ngài đã làm nhiều phép lạ.
Các chương trình của Ngài cho chúng tôi thật nhiều,
không ai có thể so với Ngài.
Nếu tôi thử thuật lại các chương trình đó,
thật quá nhiều đếm không hết.
6Ngài không muốn sinh tế hay các của dâng.
Ngài đã mở lỗ tai cho tôi#40:6 Ngài đã mở lỗ tai cho tôi Đây là dựa theo bản Hê-bơ-rơ. Bản cổ Hi-lạp ghi “Ngài đã chuẩn bị một thân thể cho tôi.” để nghe và vâng lời Ngài.
Ngài không muốn của lễ thiêu hay sinh tế chuộc tội.
7Rồi tôi nói, “Nầy tôi đến.
Trong sách có viết về tôi.
8Lạy Thượng Đế, tôi đến để làm theo ý muốn Ngài.
Lời dạy dỗ của Ngài ở trong lòng tôi.”
9Tôi sẽ thuật lại sự nhân từ#40:9 sự nhân từ Hay “sự đắc thắng.” Chúa trong các hội lớn.
CHÚA ơi, Ngài biết môi tôi không im lặng.
10Tôi không giấu diếm sự nhân từ Ngài trong lòng tôi.
Tôi rao ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Ngài.
Trong hội lớn đông người,
tôi không giấu diếm tình yêu và chân lý Ngài.
11Lạy CHÚA xin đừng khép lòng nhân từ Ngài đối với tôi.
Xin hãy để tình yêu và chân lý luôn luôn bảo vệ tôi.
12Những nỗi khốn khổ vây phủ tôi;
nhiều quá không đếm nổi.
Tội lỗi đã bắt lấy tôi
khiến tôi không còn lối thoát.
Tội lỗi tôi còn nhiều hơn tóc trên đầu tôi,
cho nên tôi đâm ra thất vọng.
13Lạy CHÚA xin hãy cứu tôi.
Lạy CHÚA, xin mau mau đến giúp tôi.
14Nhiều kẻ tìm giết mạng sống tôi.
Xin khiến chúng nó bị hổ nhục và nhuốc nhơ.
Kẻ nào muốn hại tôi,
xin khiến chúng nó bỏ chạy vì xấu hổ.
15Kẻ nào chế giễu tôi,
xin khiến chúng nó câm miệng vì xấu hổ.
16Nhưng xin hãy cho những ai theo Ngài được vui mừng hớn hở.
Họ yêu mến Ngài vì Ngài cứu họ.
Nguyền cho họ luôn luôn nói,
“Đáng ca ngợi CHÚA!”#40:16 Đáng ca ngợi CHÚA Nguyên văn, “CHÚA đáng được tôn cao.”
17Lạy Chúa, vì tôi nghèo khổ và khốn đốn,
xin hãy nhớ đến tôi.
Ngài là Đấng giúp đỡ và là Đấng cứu chuộc tôi.
Lạy Thượng Đế, xin đừng chậm trễ.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy