Thi thiên 38:19

Thi thiên 38:19 BPT

Những kẻ thù nghịch tôi mạnh dạn, lắm người ghét tôi vô cớ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share