Thi thiên 38:1

Thi thiên 38:1 BPT

Lạy CHÚA, xin đừng sửa phạt tôi đang khi Ngài nổi giận. Đừng trừng trị tôi đang khi Ngài bực tức.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 38:1