Thi thiên 30:4

Thi thiên 30:4 BPT

Hỡi những người thuộc về CHÚA hãy hát tôn vinh Ngài; hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share