Thi thiên 28
BPT

Thi thiên 28

28
Lời cầu nguyện trong cơn khốn khó
Bài ca của Đa-vít.
1Lạy CHÚA là Khối Đá tôi,
tôi kêu cứu cùng Ngài.
Xin đừng làm ngơ.
Nếu Ngài làm thinh thì tôi sẽ giống như kẻ đi xuống huyệt.
2Xin nghe lời khẩn nguyện tôi,
khi tôi kêu Ngài cứu giúp,
lúc tôi giơ tay hướng về Ngài trong đền thánh Ngài.
3Xin đừng lôi tôi đi chung với kẻ ác,
cùng những kẻ xấu xa;
là kẻ ngoài miệng nói hòa bình cùng người láng giềng
mà trong lòng thì âm mưu ác.
4Xin CHÚA phạt chúng nó cho xứng với điều ác chúng làm.
Vì những hành vi gian tà của chúng,
xin hãy báo trả chúng cho tương xứng.
5Chúng chẳng hề biết những việc Ngài làm
hay những gì Ngài tạo nên.
Cho nên Ngài hất chúng nó xuống,
không thèm đỡ dậy.
6Hãy ca ngợi Thượng Đế vì Ngài nghe tiếng kêu cứu của tôi.
7CHÚA là sức mạnh và là cái khiên che chở tôi.
Tôi tin cậy nơi Ngài,
Ngài liền giúp tôi.
Tôi vui mừng hát ca ngợi Ngài.
8CHÚA ban sức mạnh cho dân Ngài;
Ngài giải cứu người được chọn lựa#người được chọn lựa 28:8 Hay “người được xức dầu của Ngài.” Đây có thể là bất cứ người nào được Thượng Đế chọn lựa theo một cách đặc biệt nào đó, nhưng thường thường là vua mà Ngài đã chọn. của Ngài.
9Xin hãy cứu dân CHÚA
và ban phúc lành cho những người thuộc về Ngài.
Xin chăn giữ và chăm sóc#chăm sóc 28:9 Hay “nâng đỡ.” họ đời đời.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.