Thi thiên 23
BPT

Thi thiên 23

23
Chúa là Đấng chăn giữ
Bài ca của Đa-vít.
1CHÚA là Đấng chăn giữ tôi;
nên tôi có đầy đủ mọi sự cần dùng#tôi có đầy đủ mọi sự cần dùng 23:1 Nguyên văn, “Tôi không thiếu gì hết.”.
2Ngài để tôi nghỉ ngơi nơi đồng cỏ tươi xanh.
Dẫn tôi đến suối nước an tịnh.
3Ngài thêm sức mới cho tôi,
dắt tôi vào các lối ngay thẳng#các lối ngay thẳng 23:3 Nguyên văn, “các lối tốt lành.”
vì danh tốt của Ngài.
4Dù phải băng qua thung lũng tối tăm#thung lũng tối tăm 23:4 Hay “thung lũng của sự chết.”,
tôi sẽ không sợ hãi gì,
vì Ngài cùng đi với tôi.
Cây trượng và cây gậy#trượng và cây gậy 23:4 Hai thanh cây dùng để đập và để chống đi mà ngươi chăn cừu dùng để bảo vệ và hướng dẫn đàn cừu. của CHÚA an ủi tôi.
5Ngài bày tiệc cho tôi trước mặt
kẻ thù tôi,
Ngài đổ dầu lên đầu tôi;
và rót tràn chén tôi.
6Chắc chắn lòng nhân từ và tình yêu của Ngài sẽ ở cùng tôi suốt đời.
Còn tôi sẽ ở trong nhà#nhà 23:6 Hay “đền thờ.” CHÚA mãi mãi#Còn tôi … mãi mãi 23:6 Hay “Bao lâu mà tôi còn sống thì tôi đi vào đền thờ CHÚA mãi thôi.”.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.