Thi thiên 150
BPT

Thi thiên 150

150
Hãy dùng âm nhạc mà ca ngợi Chúa
1Hãy ca ngợi Chúa!
Hãy ca tụng Thượng Đế trong đền thờ Ngài;
Hãy tán dương Chúa trên các từng trời hùng vĩ.
2Hãy ca ngợi sức mạnh Ngài,
tán tụng Chúa vì sự cao cả của Ngài.
3Hãy thổi hồi kèn vang dội mà ca tụng Chúa.
Hãy khảy đờn cầm với đờn sắt mà tán dương Ngài.
4Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà ca ngợi Ngài.
Hãy dùng nhạc khí bằng dây và sáo mà ca tụng Chúa.
5Hãy đánh chập chỏa
và phèn la vang rền để ca ngợi Ngài.
6Mọi vật có hơi thở hãy ca ngợi Chúa.
Hãy ca tụng Ngài!