Thi thiên 149:8

Thi thiên 149:8 BPT

Họ sẽ trói các vua bằng xiềng và cột những người có quyền thế bằng xích sắt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 149:8