Thi thiên 143
BPT

Thi thiên 143

143
Cầu xin được thoát chết
Thi thiên của Đa-vít.
1Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu xin tôi.
Lắng nghe tiếng tôi kêu xin được cứu giúp.
Xin cho tôi thấy Ngài thành tín và nhân từ.
2Xin đừng xét xử tôi, kẻ tôi tớ Chúa,
vì không có con người nào vô tội trước mặt Ngài.
3Kẻ thù tôi đang rượt đuổi tôi;
chúng chà đạp tôi xuống đất.
Chúng bắt tôi sống trong tăm tối như kẻ đã chết lâu đời rồi.
4Tôi quá run sợ;
tôi hết can đảm rồi.
5Tôi nhớ lại ngày xưa;
Tôi xem xét mọi việc Chúa làm.
Tôi suy nghĩ những kỳ công của Ngài.
6Tôi giơ tay lên cùng Ngài và cầu nguyện.
Như đất khô hạn cần nước.
Tôi khao khát Ngài. Xê-la
7Lạy CHÚA, xin hãy mau mau trả lời tôi,
vì tôi đang suy yếu.
Xin đừng tránh mặt tôi,
Nếu không tôi sẽ giống như kẻ đã qua đời.
8Buổi sáng xin tỏ cho tôi biết tình yêu Ngài,
vì tôi tin cậy nơi Chúa.
Xin cho tôi biết điều tôi phải làm,
vì lời cầu xin tôi lên đến trước mặt Ngài.
9CHÚA ôi, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù tôi;
tôi ẩn núp trong Ngài.
10Xin dạy tôi biết ý muốn Ngài,
vì Ngài là Thượng Đế tôi.
Xin Thánh Linh nhân lành của Chúa
đặt tôi đứng trên thế đất bằng phẳng.
11Lạy CHÚA, xin cho tôi được sống
để người ta ca ngợi Ngài.
Vì sự nhân từ Chúa,
xin hãy cứu tôi ra khỏi mọi gian nan.
12Vì tình yêu Ngài,
xin hãy đánh bại kẻ thù tôi.
Xin hãy tiêu diệt mọi kẻ quấy rối tôi,
vì tôi là tôi tớ Ngài.

Vietnamese Holy Bible: Easy-to-Read Translation

All rights reserved.

© 2010 Bible League International


Learn More About Thánh Kinh: Bản Phổ thông

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.