Thi thiên 141:2

Thi thiên 141:2 BPT

Nguyện lời cầu nguyện tôi như trầm hương bay tỏa lên trước mặt Ngài, và lời ca ngợi tôi như của lễ buổi chiều.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share