YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 140

140
Cầu xin được bảo vệ
Thi thiên của Đa-vít. Soạn cho nhạc trưởng.
1CHÚA ôi, xin giải cứu tôi khỏi kẻ ác;
bảo bọc tôi khỏi người hung bạo
2là những kẻ lập mưu ác,
lúc nào cũng gây hấn.
3Lưỡi chúng chích như rắn;
lời nói chúng độc như nọc rắn. Xê-la
4Lạy CHÚA, xin giữ gìn tôi khỏi quyền lực kẻ dữ;
bảo vệ tôi khỏi những kẻ hung bạo chỉ lăm le đánh bẫy tôi.
5Kẻ tự phụ lén gài bẫy hại tôi.
Chúng giăng lưới bên đường;
chúng gài bẫy cho tôi sụp. Xê-la
6Tôi thưa cùng CHÚA, “Ngài là Chúa tôi.”
Lạy CHÚA, xin nghe tiếng kêu cầu của tôi.
7Lạy CHÚA là Thượng Đế, Đấng Cứu Chuộc mạnh mẽ của tôi,
Ngài gìn giữ tôi trong chiến trận.
8Lạy CHÚA, xin đừng cho kẻ ác điều chúng ao ước.
Xin đừng để các mưu mô chúng thành tựu,
nếu không chúng sẽ đâm ra tự phụ. Xê-la
9Những kẻ quanh tôi âm mưu mờ ám.
Nguyện âm mưu đó trở lại hãm hại chúng.
10Nguyện than lửa rơi trên đầu chúng.
Xin hãy ném chúng vào lửa hay vào hố không lối thoát.
11Xin đừng để kẻ gian dối thành công.
Nguyện tai họa theo đuổi chúng.
12Tôi biết CHÚA sẽ mang công lý đến cho kẻ nghèo,
Ngài sẽ bênh vực kẻ khốn khó nơi tòa án.
13Người nhân đức sẽ ca ngợi danh Ngài;
Kẻ lương thiện sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy