YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 139

139
Thượng Đế biết hết mọi việc
Thi thiên của Đa-vít. Soạn cho nhạc trưởng.
1Lạy CHÚA, Ngài đã tra xét
và thấu hiểu tất cả về tôi.
2Chúa biết khi tôi ngồi,
lúc tôi đứng dậy.
Ngài rõ các tư tưởng tôi,
trước khi tôi nghĩ tới chúng.
3Chúa biết chỗ tôi đi, nơi tôi nằm xuống.
Ngài thấu rõ mọi hành vi tôi.
4Trước khi tôi mở miệng nói nửa câu, thì, CHÚA ôi,
Ngài đã biết trước rồi.
5Ngài bao quanh tôi phía trước lẫn phía sau,
và đặt tay Ngài trên tôi.
6Sự khôn ngoan của Ngài thật quá diệu kỳ đối với tôi;
vượt quá khả năng hiểu biết của tôi.
7Tôi đi đâu để tránh khỏi Thánh Linh Chúa?
Chạy đâu để tránh mặt Chúa?
8Nếu tôi lên trời, Chúa có ở đó.
Nếu tôi nằm trong mồ mả,
Chúa cũng có ở đó.
9Nếu tôi mọc lên từ phía Đông cùng với mặt trời,
hay lặn xuống phía Tây quá bên kia biển,
10thì Chúa cũng có ở đó để dẫn dắt tôi.
Tay phải Chúa sẽ nắm tôi.
11Nếu tôi nói, “Bóng tối sẽ che kín tôi.
Nguyện xin ánh sáng quanh tôi biến thành bóng tối.”
12Nhưng bóng tối không che được mắt Ngài.
Bóng tối cũng sáng như ban ngày;
Vì đối với Chúa tối và sáng chẳng khác gì nhau.
13Chúa đã tạo nên con người tôi;
Ngài nắn nên tôi từ trong bụng mẹ.
14Tôi ca ngợi Ngài vì Ngài dựng nên tôi một cách kỳ diệu.
Điều Chúa làm thật lạ lùng. Tôi biết rất rõ.
15Chúa thấy xương cốt tôi được tạo nên trong khi tôi thành hình trong bụng mẹ tôi.
Khi tôi được tạo dựng nên trong đó,
16Ngài thấy thân thể tôi thành hình.
Trước khi tôi chào đời được một ngày
thì số các ngày đã định cho tôi đã được ghi vào sổ Chúa.
17Thượng Đế ôi, tư tưởng Chúa thật quá quí báu đối với tôi.
Số tư tưởng đó thật quá nhiều.
18Nếu tôi thử đếm thì nhiều hơn cát bãi biển.
Khi tôi thức giấc, tôi vẫn ở với Chúa.
19Chúa ôi, tôi mong Ngài diệt kẻ ác!
Nầy bọn sát nhân, hãy đi xa khỏi ta!
20Chúng nói xấu Ngài.
Kẻ thù Chúa dùng danh Chúa một cách bữa bãi.
21CHÚA ôi, tôi ghét kẻ ghét Chúa;
Tôi ghét kẻ chống nghịch Ngài.
22Tôi ghét chúng quá sức;
chúng nó là kẻ thù tôi.
23Lạy Chúa, xin hãy tra xét tôi và hiểu lòng tôi;
Xin thử nghiệm tôi và biết các sự lo lắng trong lòng tôi.
24Xin đừng để tôi bước trên lối sai lạc.#139:24 Xin đừng để … sai lạc Hay “Xin đừng để tôi thờ lạy hình tượng.”
Xin dẫn tôi vào con đường phải lẽ.#139:24 Xin dẫn tôi … phải lẽ Hay “Xin dẫn tôi đi trên lối cổ xưa.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy